Activiteiten- / Projecten Subsidie (APS)

Delft – De Activiteiten- / Projecten Subsidie (APS) is onderdeel van het budget dat door de gemeente Delft beschikbaar is gesteld aan de Sportraad van Delft voor verenigingsondersteuning. De subsidie is bedoeld voor incidentele activiteiten / projecten op het gebied van de sport en sportbeoefening. De activiteiten / projecten bevorderen de deelname van meerdere (groepen) van burgers en organisaties binnen […]

Lees verder

Deelname aan Nationale Sportweek in Delft

Wat is de Nationale Sportweek? Delft –  De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel om lekker sporten en bewegen te promoten. Tijdens deze week zetten honderden sportclubs, sportbonden, gemeenten en andere organisaties uit heel Nederland hun deuren open en verzorgen ze sportclinics,   toernooien en -demonstraties. De Nationale Sportweek vindt plaats van 9 tot en met […]

Lees verder

Discussieavond Visie Sport en Bewegen (05.07.2017)

Aan sportverenigingen, andere sportaanbieders en betrokkenen bij het Delftse sporten en bewegen, In opdracht van de gemeente Delft heeft het externe adviesbureau Drijver en Partners vorig jaar een sportaccommodatieplan opgeleverd. Dit plan is in september vorig jaar behandeld in de gemeenteraad van Delft. Het sportaccommodatieplan gaat over de binnen- en buitensportaccommodaties in Delft; Hoeveel is er nodig? Wat is de rol van de […]

Lees verder

Algemene Ledenvergadering Sportraad van Delft op 12 juni 2017

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ALV van de Sportraad van Delft op maandag 12 juni a.s. in het clubgebouw van DVC, Brasserskade 238 in Delft, aanvang 20:30 uur. Bijgevoegd: Agenda 12 juni a.s. Verslag ALV d.d. 21 november 2016; Jaarverslag SvD 2016; Jaarrekening SvD 2016; Activiteiten / projecten subsidie SvD Met sportieve groeten, Wicher Schreuders. […]

Lees verder