Nieuw huldigingsbeleid ingevoerd

Delft – Tijdens de laatste Algemene ledenvergadering op 18 april 2016 is het nieuwe Huldigingsbeleid besproken en geaccordeerd. Na het accoord van de Algemene Ledenvergadering heeft ook het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Delft met het nieuwe Huldigingsbeleid ingestemd.

Lees verder

Buitengewone ALV op 22 augustus a.s.

Delft – Het bestuur van de Sportraad van Delft nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op maandag 22 augustus a.s. bij voetbalvereniging DVC. Aanvang van deze vergadering is om 20:30 uur. Het belangrijkste agendapunt is de Voortgang Bestuurlijke opdracht sport/ Toekomstbestendige Sport.

Lees verder

Jij doet mee!

Jijdoetmee_200Delft – Vanaf juni voeren de gemeente Delft en haar partners campagne in de stad. Om zo aandacht te vragen voor Delftse kinderen en jongeren die geen geld hebben voor sporten, muziekles of een computer. De gemeente heeft meer dan € 999,- aan vergoedingen voor hen op de plank. Het gaat om alle

Lees verder