Algemene Ledenvergadering op 23 november a.s.

Delft – Het Bestuur van de Sportraad van Delft nodigt alle aangesloten leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 23 november a.s. Deze Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden in de kantine van de voetbalvereniging DVC, Sportpark Brasserskade (Brasserskade 238 te Delft). Aanvang vergadering: 20.30 uur. 

Agenda: 

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen bestuur

4. Vaststelling verslag ALV dd. 20 april 2015

5. Vaststelling begroting en contributie 2016

6. Wijziging bestuurssamenstelling Bestuur Sportraad van Delft

7. Voortgang Bestuurlijke opdracht sport/ Toekomst sport in Delft

8. Presentatie Bibeth Gerretsen “Delft voor Elkaar”

9. PAUZE

10. Huldiging Sportraad van Delft (Sportraadbeker en Eremedaille)

11. Rondvraag

12. Sluiting vergadering

 

Na afloop is er gelegenheid voor een samen zijn met een hapje en een drankje.

Het bestuur van de Sportraad van Delft hoopt u allen te mogen begroeten op maandag 23 november 2015 bij de voetbalvereniging DVC.

 

Namens het bestuur,

Wicher Schreuders, voorzitter

Guus Heemskerk, secretaris/penningmeester

Bijlagen:

Adobe_PDF_icon Notulen Sportraad ALV – 20 april 2015
 Adobe_PDF_icon  Begroting 2016

 

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.