Gemeentelijke Sportspelden voor vrijwilligers d’ELFT

Delft – Op woensdagavond 15 april jl. werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) van zwemvereniging d’ELFT in hun onderkomen in zwembad Kerkpolder onderbroken door de binnenkomst van sportwethouder Raimond de Prez en Sportraadvoorzitter Wicher Schreuders. De reden voor dat intermezzo was de feestelijke huldiging van een aantal vrijwilligers van d’ELFT met een jarenlange staat van dienst. Er werden als blijk van waardering gemeentelijke sportspelden uitgereikt aan maar liefst vijf personen.

Er was een gouden sportspeld voor Jeanne Verroen (68 jaar), die al op zeer jonge leeftijd is begonnen met het geven van zwemles en dat na enige jaren onderbreking nog steeds doet, daarnaast heeft ze ook deel uitgemaakt van het bestuur en van een commissie, bovendien is ze actief in de organisatie van nevenactiviteiten.

De zilveren sportspeld werd vervolgens uitgereikt aan Coby den Dulk (63 jaar) voor onder meer de begeleiding bij het wedstrijdzwemmen en bij de zomerkampen, alsmede het verzorgen van de ledenadministratie.

Ook aan Marieta van Oosten (51 jaar) werd de zilveren sportspeld uitgereikt voor het jarenlang geven van zwemlessen.

Een bronzen sportspeld werd overhandigd aan Marian Maijen (54 jaar) voor het al vele jaren geven van zwemlessen, alsmede vanwege haar werk in diverse commissies.

Ten slotte was er eveneens een bronzen speld voor Judith Rodenburg (50 jaar) vanwege de door haar verzorgde zwemlessen, lidmaatschap van een commissie en van het bestuur, alsmede voor het regelen van maatschappelijke stages bij d’ELFT.

De toekenning en uitreiking van de spelden, vergezeld gaande van een mooi boeket bloemen, werd door de ontvangers en door alle aanwezigen bijzonder op prijs gesteld. Na een drankje, het persoonlijk feliciteren van de gehuldigden en een informeel praatje met diverse aanwezigen vertrokken wethouder Raimond de Prez en Sportraad-voorzitter Wicher Schreuders, waarna de aanwezige leden van d’ELFT hun ALV weer konden voortzetten.

sportspelden_IMG_7224

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.