Het Derde Delftse Sportcongres ‘SPORT en GEZONDHEID’

Delft – De Sportraad van Delft organiseert op vrijdag 13 december 2019 van 16:00 – 20:00 uur het Derde Delftse Sportcongres die het thema “Sport en Gezondheid’ heeft meegekregen. Locatie is het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft

Het Nationaal Preventieakkoord wil de weg wijzen naar een gezonder Nederland in 2040. Hiertoe
worden maatregelen voorgesteld op een breed vlak, waaronder te noemen zijn het bevorderen van sporten en bewegen, het bevorderen van gezonde voeding, het beperken van het gebruik van tabak (roken) en alcohol. 

Allemaal doelstellingen waar men – zeker als sporters – het moeilijk mee oneens kan zijn. De vraag is echter hoe een en ander te realiseren is. En ook hoe dit nationaal beleid in de praktijk op clubniveau zou moeten worden uitgedragen en vervolgens hoe dit kan worden gehandhaafd. Wat betekent dit voor die clubvrijwilliger, die naast het laten draaien van de primaire clubtaken (het verzorgen van wedstrijden en trainingen) er nog weer een extra taak bij krijgt? Moet die clubvrijwilliger tegen de clubleden dan zeggen dat ze hun alcoholische drankjes en broodje kroket moeten laten staan? Wat betekent dit voor het reilen van de sportkantine?

Over dergelijke vragen en met name de vertaling naar het clubniveau gaat het Derde Delftse Sportcongres.

Het congres is primair bedoeld voor de bestuurders van de Delftse
sportclubs, maar iedereen die beleidsmatig geïnteresseerd is in
sport en daarmee samenhangende maatschappelijke vraagstukken
is welkom. Ook lokale politici en beleidsmakers uit diverse
organisaties worden van harte uitgenodigd.

Sprekers:

Wicher Schreuders (voorzitter Sportraad van Delft)

Lieke Vloet (NOC*NSF)

Marieke Nijmeijer (DSM)

Erik Kraaij (bestuurslid Stichting Sportpark Biesland)

Nico vd Lely (arts Reinier de Graaf Gasthuis)

Jorien Slot-Heijs (Mulier Instituut)

Er is volop ruimte voor de eigen inbreng van de aanwezigen.

 

Flyer Uitnodiging ‘Het Derde Delftse Sportcongres’

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.