Oproep voor kandidaten voor de Sportraadbeker, Eremedaille en Veteranenprijs 60+

Op de ALV van de Sportraad van Delft, welke gehouden wordt op 23 november a.s., wenst het bestuur van de Sportraad van Delft de Sportraadbeker, Eremedaille en Veteranenprijs 60+ uit te reiken aan geschikte kandidaten die de lid verenigingen hebben aangemeld.
Vriendelijk verzoeken wij de verenigingen indien men kandidaten wil voordragen het aanvraagformulier (zie website www.sportraadvandelft.nl) volledig ingevuld op te sturen naar secretaris@sportraadvandelft.nl. De kandidaatstelling sluit op 1 november om 24.00 uur.
Een jury beoordeelt de verschillende aanvragen en besluit of er iemand en zo ja wie in aanmerking komt voor de verscheidene prijzen.
Als Sportraadbestuur spreken wij de hoop uit dat wij voldoende hiervoor serieus in aanmerking komende aanmeldingen zullen ontvangen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.

Namens het bestuur van de Sportraad van Delft,

Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester)
8 oktober 2015

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.