Overzicht aan- en aftreeddata Bestuur en Kascommissie Sportraad van Delft

Het overzicht van aan- en aftreeddata van het Bestuur en de Kascommissie van de Sportraad van Delft:

Bestuur

Functie Naam Datum aantreden Datum herbenoeming Datum aftreden
Voorzitter Wicher Schreuders april 2014 juni 2017 april 2020
Secretaris/
Penningmeester
Guus Heemskerk april 2014 april 2015 april 2018
Lid Martin Bronmeijer april 2014 april 2015 april 2018
Lid Jaap Meijer april 2014 april 2016 april 2019
Lid Marina La Vos april 2014 juni 2017 april 2020

* Benoeming voor telkens drie jaar, Bestuurslid kan direct worden herbenoemd. Bestuurslid dat ontstane vacture invult, blijft tot tot de oorspronkelijke aftreeddatum.

Kascommissie

Functie Naam Datum aantreden Datum herbenoeming Datum aftreden
Lid Piet Makkes april 2016   april 2018
Lid Jurgen van Dorp april 2016   april 2019
Lid Victor Brouwer juni 2017   april 2020
Reserve lid Frans Legerstee juni 2017   april 2020

* Benoeming voor telkens drie jaar, leden zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar. Reservelid treedt toe.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.