Presentaties Algemene Ledenvergadering Sportraad van Delft

Delft – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Sportraad van Delft hebben Christiaan Both, Team:Fit Coach én (sport-)wethouder Karin Schrederhof een presentatie gegeven. Christiaan Both presenteerde de mogelijkheden om tot een Gezondere Sportkantine te komen. Aan het eind nodigde Christiaan de sportverenigingen uit om met hem in gesprek te gaan (zie ook het eind van de presentatie). Wethouder Karin Schrederhof […]

Lees verder

Wijzigingen bestuur Sportraad van Delft

Delft – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Sportraad van Delft heeft er een wijziging van het bestuur van de Sportraad van Delft plaatsgevonden. De heer Jaap Meijer, lid van het Bestuur sinds april 2014 en verantwoordelijk voor de portefeuilles ‘Samenwerking’ en ‘Ondersteuning’, was volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar. Omdat Jaap vanwege vakantie afwezig was tijdens deze ALV wordt […]

Lees verder

Algemene Ledenvergadering op 29 april 2019

Delft – Het bestuur van de Sportraad van Delft nodigt u van harte uit voor de bijwoning van de ALV van de Sportraad van Delft, welke gehouden wordt op maandag 29 april a.s. in de kantine van DVC (Brasserskade 238, Delft). Aanvang van de ALV is om 20:00 uur.

Lees verder