Toekenning vacatiegelden

Delft – Op de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2018 is het voorstel om een vergoeding toe te kennen (‘vacatiegelden’) voor aanwezigheid van bestuursleden van de Sportraad in diverse vergaderingen behandeld. De vacatiegelden worden toegekend voor vergaderingen:  – die (meestal) overdag worden gehouden;  – waarbij de meeste overige aanwezigen betaalde krachten zijn;  – die buiten de primaire taken van het Sportraadbestuur […]

Lees verder

Uitnodiging themabijeenkomst “Sportpolitiek Forum”

  Delft – Het bestuur van de Sportraad van Delft nodigt u van harte uit voor de bijwoning van de themabijeenkomst “Sportpolitiek Forum”. Op woensdag 21 maart a.s. zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Recent is de gemeentelijke Sportnota “Visie sport en bewegen 2017-2025” vastgesteld en de nieuwe Gemeenteraad /nieuwe College van B&W dient de bijbehorende investeringsnota te gaan vaststellen. Op deze avond […]

Lees verder

Praat mee

Waar moet het bij de gemeenteraadsverkiezingen volgens jou vooral over gaan? Laat je stem horen! Delft – Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart bepalen we met z’n allen wie het de komende vier jaar voor het zeggen krijgt in de gemeenteraad. Nou ja, met z’n allen? Bij de verkiezingen van 2010 en 2014 kwam nog geen 54% van de kiesgerechtigden […]

Lees verder

Definitieve Nota ‘Sport en Bewegen 2017 – 2025’

Delft – Het college van B & W van de Gemeente Delft heeft de visie ‘Sport en Bewegen 2017 – 2025’ vastgesteld. Deze vastgestelde visie en de bijbehorende stukken, waaronder de reactie van het Bestuur van de Sportraad van Delft en die van het college daarop, zijn terug te vinden in onderstaande link:

Lees verder