Algemene Ledenvergadering Sportraad van Delft op 3 december 2018

Delft, 19 november 2018 Aan de bestuurders van de Delftse sportverenigingen en verdere belangstellenden. Geachte lezer(es), Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Sportraad van Delft op maandag 3 december 2018. Deze vergadering zal worden gehouden in de kantine van de voetbalvereniging Vitesse Delft, Sportpark Tanthof Zuid (Henk van Riessenlaan 2, 2626 AB te Delft).

Lees verder

Algemene Ledenvergadering verplaatst

Delft – Het Bestuur van de Sportraad van Delft heeft besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV) te verplaatsen van maandag 19 november naar maandag 3 december 2018. De ALV vindt plaats in het clubgebouw van de voetbalvereniging Vitesse Delft aan de Henk van Riessenlaan 2, 2626 AB Delft. Aanvang van deze vergadering is 20:00 uur.

Lees verder

Presentaties Themabijeenkomst ‘Voorgenomen wijzigingen BTW-regelgeving’

Delft – Op Prinsjesdag heeft het Ministerie van Financiën bekend gemaakt dat de btw-regelgeving met betrekking tot sport accommodaties per 1 januari 2019 ingrijpend zal worden aangepast. Door toepassing van het Sportbesluit is het nu nog mogelijk de btw op investeringen en exploitatiekosten van sportaccommodaties terug te krijgen van de fiscus en wordt 6% omzetbelasting berekend over de gebruiksvergoeding, na […]

Lees verder

Deelnemers aan klankbordgroepen Uitvoeringsplan Sport gezocht

Delft – Op 19 september heeft de themabijeenkomst Uitvoeringsplan Sport plaatsgevonden. In een aantal gespreksrondes is input opgehaald over welke mogelijkheden er zijn voor de Delftse Sport. Tijdens de Themabijeenkomst hebben wij de aanwezigen gevraagd of zij verder willen meedenken en praten over het nieuwe Uitvoeringsplan Sport. Hiervoor zijn drie klankbordgroepen opgesteld: • Sportstimulering en –innovatie; • Vitaliseren van verenigingen; […]

Lees verder