Wijzigingen bestuur Sportraad van Delft

Delft – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Sportraad van Delft heeft er een wijziging van het bestuur van de Sportraad van Delft plaatsgevonden. De heer Jaap Meijer, lid van het Bestuur sinds april 2014 en verantwoordelijk voor de portefeuilles ‘Samenwerking’ en ‘Ondersteuning’, was volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar. Omdat Jaap vanwege vakantie afwezig was tijdens deze ALV wordt […]

Lees verder

Algemene Ledenvergadering op 29 april 2019

Delft – Het bestuur van de Sportraad van Delft nodigt u van harte uit voor de bijwoning van de ALV van de Sportraad van Delft, welke gehouden wordt op maandag 29 april a.s. in de kantine van DVC (Brasserskade 238, Delft). Aanvang van de ALV is om 20:00 uur.

Lees verder

Nieuwe vergaderdata

Delft – De vergaderdata van de Sportraad van Delft voor het jaar 2019 zijn bekend. U treft deze hier aan. Let op: de reguliere vergaderingen van het bestuur van de Sportraad van Delft vinden plaatst op de Gabriëlschool, Michiel ten Hovestraat 9, 2613 VX Delft. De Algemene Ledenvergaderingen in april en november zijn, zoals vertrouwd, bij de voetbalvereniging DVC.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering Sportraad van Delft op 3 december 2018

Delft, 19 november 2018 Aan de bestuurders van de Delftse sportverenigingen en verdere belangstellenden. Geachte lezer(es), Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Sportraad van Delft op maandag 3 december 2018. Deze vergadering zal worden gehouden in de kantine van de voetbalvereniging Vitesse Delft, Sportpark Tanthof Zuid (Henk van Riessenlaan 2, 2626 AB te Delft).

Lees verder