Persbericht en uitnodiging bijwoning informatiebijavond op 14 november

Delft – Afgelopen weken is het spelen op kunstgras met rubbergranulaat in de pers geweest. RIVM heeft aangekondigd een onderzoek te starten dat einde van het jaar verder inzicht geeft in de veiligheid voor de gezondheid.
Het standpunt van de Gemeente Delft en RIVM (zie link) is als volgt:

“Zoals eerdere aangegeven ondersteunt de gemeente het standpunt van het RIVM. Het RIVM heeft verklaard dat er geen reden is om te stoppen met sporten op kunstgras voetbalvelden met rubbergranulaat. Verder wacht de gemeente de uitkomsten van het vervolgonderzoek van het RIVM met interesse af. Deze uitkomsten worden eind dit jaar verwacht.
De aangeboden test door RecyBem en VACO zegt alleen iets over de kwaliteit van de gebruikte rubberkorrels. Dit zegt dus nog niks over de effecten over de volksgezondheid. In dat kader ziet de gemeente, ook mede naar aanleiding van het standpunt van het RIVM hierover, geen aanleiding om voor de kunstgrasvoetbalvelden de test van RecyBem en VACO uit te laten voeren.
Desondanks staat het verenigingen wel vrij om de test aan te vragen. De gemeente kan zich voorstellen dat voetbalverenigingen van het aanbod van RecyBem en VACO gebruik willen maken. De gemeente heeft hier geen bezwaar tegen. Om een test te laten uitvoeren hebben de betreffende verenigingen informatie nodig over de bedrijven die de kunstgrasvelden gerealiseerd hebben. De gemeente is bereid deze informatie te verstrekken door een overzicht hiervan via de Sportraad van Delft aan de verenigingen toe te sturen. De verenigingen kunnen met deze informatie vervolgens vrijblijvend zelf de test aanvragen.
Tot slot wil de gemeente benadrukken dat het de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente is om te allen tijde het belang van de volksgezondheid te bewaken. Wel of niet meewerken aan de tests van RecyBem en VACO doet daar niets aan af. De resultaten van het onderzoek zijn voor rekening van Recybem en VACO. De gemeente behoudt zich alle rechten voor”

De voetbalverenigingen in Delft nemen dit advies over en zullen de kunstgrasvelden blijven gebruiken.
De verenigingen zullen gecoördineerd door de Sportraad van Delft onderzoeken of SBR-granulaat is gebruikt. Dit geeft meer zekerheid over de samenstelling van het rubber.

De verenigingen wachten voor de verdere oordeelsvorming de onderzoeksresultaten van RIVM af.
Op maandag 14 november a.s. wordt er een informatieavond voor de voetbalverenigingen gehouden (zie hieronder uitnodiging).

Uitnodiging

De Gemeente Delft, afdeling Bedrijven en het bestuur van de Sportraad van Delft nodigen u uit tot het bijwonen van een informatie bijeenkomst over het keuren van de natuur-, wetra- en kunstgrasvelden en informatie over met granulaat ingestrooide kunstgrasvelden.
Deze informatiebijeenkomst is bestemd voor de personen welke binnen uw vereniging belast zijn met het keuren van deze velden, bestuursleden en belangstellenden.
Op deze avond zal Theo Roeling (Gemeente Delft) een uitgebreide toelichting verstrekken d.m.v. een PowerPoint-presentatie over het keuren van de velden en Frank Hopstaken (Vitesse Delft) over de laatste ontwikkelingen m.b.t. met granulaat ingestrooide kunstgrasvelden.
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 14 november a.s. in de kantine van sv DHL, Sportpark Brasserskade (Brasserskade 236 te Delft). De aanvang van deze bijeenkomst is om: 20.00 uur.

Met vriendelijke sportgroet,

Namens het bestuur van de Sportraad van Delft,

Wicher Schreuders, voorzitter
Guus Heemskerk, secretaris/penningmeester

 

Foto: Roel van Dorsten

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.