Portefeuille Informatie & Voorlichting

Thema-avonden
Het organiseren van thema-avonden voor de leden van de Sportraad. Minimaal tweemaal per jaar zal er een thema-avond georganiseerd worden. Het bestuurslid zal in eerste instantie zelf met een voorstel komen aangaande een thema en deze bespreekbaar maken op een bestuursvergadering.

Signaleren en deelname landelijke congressen
Het signaleren van en samen met andere bestuursleden actief deelnemen aan landelijke congressen. Van belang is om op de hoogte te blijven aangaande ontwikkelingen en vernieuwingen in de sport.

Signaleren van relevante onderwerpen lokaal / landelijk
Het bestuurslid zal actief zoeken naar belangrijke zaken die betrekking hebben en van invloed kunnen zijn op de leden, dit vervolgens signaleren en meedelen aan de overige bestuursleden, vervolgens desgewenst aan de leden doorspelen

Signaleren van relevante ontwikkelingen bij landelijke sportbonden
Het is van belang dat het bestuurslid – voor zover mogelijk – een goede verstandhouding heeft met en op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de aangesloten sportbonden van onze leden, onder meer door het regelmatig raadplegen van de relevante websites

Gezamenlijke belangenbehartiging

  • Het verkrijgen van een overzicht van onderwerpen die in het veld afspelen bij sportverenigingen (bijvoorbeeld: stichtingen en BTW, VOG)
  • Delen van relevante informatie met de leden (bijvoorbeeld via e-mails, de website, thema-avonden)

Overige portefeuilles

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.