Portefeuille PR & Communicatie

Uitvoerend bestuurders: Marina La Vos en Guus Heemskerk

 1. Taken m.b.t. het communicatieplan & de website
  a. Een communicatieplan voor de Sportraad van Delft opstellen en vervolgens bewaken
  b. De website van de Sportraad van Delft beheren, bepalen wat er wel of niet op moet en deze website actueel houden, in samenspraak met de andere bestuursleden
  c. Medeverantwoordelijk voor de website van de vereniging
  d. Regelmatig relevant nieuws onder de aandacht brengen van de leden van de Sportraad
  e. Actueel houden van informatieve wervingsfolder
 2.  PR-taken
  Als er iets te melden is dit – in overleg met de relevante bestuursleden – in een persbericht opnemen en onder de aandacht brengen van relevante nieuwsbronnen (met name: AD Editie Delft, Delft op Zondag, Stadsradio Delft en Delftse Post)
 3. Taken m.b.t. het Sportcafé live radioprogramma van Stadsradio Delft
  a. Het in overleg met de medebestuursleden aandragen van actuele onderwerpen bij de sportredactie van Stadsradio Delft voor het Sportcafé, dat elke laatste dinsdag van de maand van 20:00 tot 22:00 uur live wordt uitgezonden
  b. Contacten leggen met de diverse gasten/clubs die in de uitzending komen
  c. Namens bestuur Sportraad van Delft lid van het PBO (Programmabeleid bepalend orgaan)

Overige portefeuilles

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.