Presentaties Themabijeenkomst ‘Voorgenomen wijzigingen BTW-regelgeving’

Delft – Op Prinsjesdag heeft het Ministerie van Financiën bekend gemaakt dat de btw-regelgeving met betrekking tot sport accommodaties per 1 januari 2019 ingrijpend zal worden aangepast. Door toepassing van het Sportbesluit is het nu nog mogelijk de btw op investeringen en exploitatiekosten van sportaccommodaties terug te krijgen van de fiscus en wordt 6% omzetbelasting berekend over de gebruiksvergoeding, na 1 januari 2019 zal dat in de meeste situaties niet meer mogelijk zijn.

In de praktijk betekent dit een zeer ingrijpende wijziging, voor gemeenten, sportverenigingen en exploitanten van sportaccommodaties, het budgettair effect wordt ingeschat op ongeveer € 240 miljoen euro. Dit bedrag komt via de begroting van VWS weer beschikbaar voor de sector in de vorm van subsidies.
Op een speciaal belegde themabijeenkomst op maandag 29 oktober jl. heeft een specialist van Caraad Belastingadviseurs u bijgepraat over de nieuwe btw-regeling, de effecten daarvan en de mogelijkheden om subsidies te kunnen ontvangen.

U vindt hier de toegezegde presentaties en de url’s van de beide subsidieregelingen:

Wijziging inzake wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten
Verruimen Nederlandse sportvrijstelling vragen en antwoorden Kamer NOB e.._ (003)
181029 nieuwsbrief wijziging sportvrijstelling
181015 Verruimde btw-vrijstelling gemeente Delft (002)

Subsidieregeling: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40859.html

SPUK: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40847.html

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.