Huldigingen

De Sportraad van Delft reikt jaarlijks een aantal prijzen uit. Een jury beslist in alle gevallen over genomineerde kandidaten. Hierop is één uitzondering: de sportraad beslist over toekenning van de Motivatieprijs.

Sportraadbeker
De kandidaten (personen of ploegen) dienen bij een Delftse vereniging te sporten of in Delft te wonen. De prestaties moeten aan één van de volgende voorwaarden voldoen.

1. Nationaal Kampioen
2. Europees Kampioenschap (of een goed resultaat bij een EK)
3. Wereldkampioenschap (of een goed resultaat bij een WK)
4. Olympische Spelen (deelname aan de OS)
5. Winnaar van een Internationaal Sportevenement

De Sportraadbeker wordt één keer per jaar uitgereikt. Kandidaten worden door verenigingen aangemeld. De sportraad kan ook zelf kandidaten voordragen.
Historisch Overzicht – uitreikingen Sportraadbeker »

Ere-medaille
In aanmerking komen mensen die zich gedurende lange tijd belangeloos hebben ingezet en zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor hun vereniging. Het gaat om hen die het voor de sporters mogelijk hebben gemaakt om hun sport regelmatig te kunnen beoefenen. Beoordeling van iemands verdiensten mag zich niet beperken tot een enkel jaar. Het gaat om inspanningen over meerdere jaren.

De ere-medaille wordt in principe één keer per jaar uitgereikt. Kandidaten worden door verenigingen aangemeld. Bij meerdere aanmeldingen kan de sportraad besluiten om meerdere ere-medailles uit te reiken.
Historisch Overzicht – uitreikingen Eremedailles »

Motivatieprijs

In aanmerking komen jonge kandidaten die zich op diverse gebieden Buitengewoon inspannen binnen hun vereniging. Zij vervullen taken waardoor de vereniging de mogelijkheid kan bieden om o.a. de jeugd met plezier hun sport te laten beleven. Het jonge kaderlid dient tevens een belofte in te houden voor detoekomst en verdere ontplooiing binnen de vereniging.

De motivatieprijs wordt één keer per kwartaal uitgereikt. Kandidaten worden door verenigingen aangemeld. Bij meerdere aanmeldingen worden de niet-gekozen kandidaten in het volgende kwartaal beoordeeld.
Historisch Overzicht – uitreikingen Motivatieprijs »

Veteranenprijs 60-plus

In aanmerking komen 60-plussers die aansprekende sportprestaties leveren. Zij vervullen een voorbeeldfunctie door aan te tonen dat sporten op gevorderde leeftijd belangrijk is en blijft voor lichaam en geest. De prestaties moeten onder verantwoorde begeleiding – zowel op medisch als op sportief gebied – plaatsvinden.

Kandidaten worden door verenigingen aangemeld. De Veteranenprijs 60-plus wordt één keer per jaar uitgereikt.
Historisch Overzicht – uitreikingen Veteranenprijs »

Nb. Daar waar ‘verenigingen’ staat vermeld kan ook ‘sectie’ of ‘cluster’ gelezen worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.