Sportraad Erelid Anton W. Brouwer (1924-2015 overleden)

AntonW_BrouwerOns bereikte onverwachts het droevige bericht van het overlijden van ons erelid Anton W. Brouwer. Hij is op dinsdag 15 september jl. overleden, een dag na zijn 91e verjaardag.

Anton, afkomstig uit de zwemwereld, was binnen de Sportraad bestuurslid van 1964 tot 2006. In die periode was hij onder meer secretaris (1965-1972) en 2e voorzitter (1978-2006), alsmede redacteur van het blad ‘De Sporter’ (1972–2006). Met name zijn activiteiten gedurende meer dan 30 jaar als redacteur van ‘De Sporter’ zijn zeer opmerkelijk en waardevol te noemen. Anton verzorgde eigenlijk in zijn eentje de totstandkoming van dit blad, dat hij grotendeels vol schreef. Ieder nummer weer. Naast diverse andere artikelen beschreef Anton de complete geschiedenis van de Sportraad, onder meer in het jubileumnummer van ‘de Sporter’ bij het 50-jarig bestaan van de Sportraad in 1998. Toen wij nog maar kort geleden besloten om definitief te stoppen met ‘de Sporter’ als papieren communicatiemiddel en helemaal over te gaan tot emails en de website, heb ik uiteraard – uit respect – dit persoonlijk met Anton opgenomen, alvorens dit aan de ALV voor te leggen. Anton vond het jammer, maar begrijpelijk en steunde ons voorstel.

Voor zijn geweldige staat van dienst werd Anton meer dan terecht benoemd tot Erelid van de Sportraad. Anton bleef na zijn aftreden als bestuurslid nog vrij regelmatig de ALV’s van de Sportraad bezoeken, maar dat werd steeds moeilijker en was in de meest recente jaren helaas niet meer mogelijk. Hij was een markante persoonlijkheid met een duidelijke mening, die hij dan ook niet onder stoelen of banken stak. Eerlijk en rechtvaardig, met veel maatschappelijke betrokkenheid.

Wij herinneren ons Anton W. Brouwer met veel respect en in dankbaarheid voor zijn inzet voor de sport in Delft.
De crematieplechtigheid vindt plaats op maandagmiddag 21 september om 13.00 uur op crematorium Iepenhof, Hoflaan 18 te Delft.

Namens de Sportraad van Delft,

Wicher Schreuders
Voorzitter

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.