Themabijeenkomst ‘Voorgenomen wijzigingen BTW-regelgeving’ op 29 oktober

Aan: lid-verenigingen Sportraad van Delft en belangstellenden,

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst over de voorgenomen wijzigingen van de btw-regelgeving voor het ter beschikking stellen van sportaccommodaties. De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 29 oktober a.s. in het clubgebouw van Vitesse Delft, Sportpark Tanthof Zuid, Henk van Riessenlaan 2, 2626 AB Delft.

Op Prinsjesdag heeft het Ministerie van Financiën bekend gemaakt dat de btw-regelgeving met betrekking tot sport accommodaties per 1 januari 2019 ingrijpend zal worden aangepast. Door toepassing van het Sportbesluit is het nu nog mogelijk de btw op investeringen en exploitatiekosten van sportaccommodaties terug te krijgen van de fiscus en wordt 6% omzetbelasting berekend over de gebruiksvergoeding, na 1 januari 2019 zal dat in de meeste situaties niet meer mogelijk zijn.

In de praktijk betekent dit een zeer ingrijpende wijziging, voor gemeenten, sportverenigingen en exploitanten van sportaccommodaties, het budgettair effect wordt ingeschat op ongeveer € 240 miljoen euro. Dit bedrag komt via de begroting van VWS weer beschikbaar voor de sector in de vorm van subsidies.
Op deze bijeenkomst, die is bedoeld voor sportverenigingen, zwembaden en exploitanten van sportaccommodaties, zal een specialist van Caraad Belastingadviseurs u bijpraten over de nieuwe btw-regeling, de effecten daarvan en de mogelijkheden om subsidies te kunnen ontvangen. Deze subsidies kunnen oplopen tot 35% van het investeringsbedrag! Caraad Belastingadviseurs heeft de Vereniging Sport en Gemeenten begeleid bij het overleg rondom de totstandkoming van de nieuwe regeling en heeft dus veel expertise met betrekking tot deze regelingen.

Programma:
19:45 – 20:00 uur Inloop  
20:00 – 20:10 uur Welkomstwoord door Wicher Schreuders  
20:10 – 21:00 uur Presentatie deel 1 door Ronald Brouwer
21:00 – 21:10 uur Pauze  
21:10 – 22:00 uur Presentatie deel 2  
22:00 uur Afsluiting  

Graag vernemen wij van u of u op deze bijeenkomst aanwezig zult zijn en met hoeveel personen. U kunt daartoe een mail sturen naar de secretaris van de Sportraad.
Het bestuur van de Sportraad van Delft hoopt u allen te kunnen verwelkomen met een kopje koffie of thee op maandag 29 oktober a.s. bij Vitesse Delft.

Met vriendelijke sportgroet,

Namens het bestuur van de Sportraad van Delft,

Wicher Schreuders, voorzitter
Guus Heemskerk, secretaris/penningmeester

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.