Toekenning vacatiegelden

Delft – Op de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2018 is het voorstel om een vergoeding toe te kennen (‘vacatiegelden’) voor aanwezigheid van bestuursleden van de Sportraad in diverse vergaderingen behandeld. De vacatiegelden worden toegekend voor vergaderingen: 

– die (meestal) overdag worden gehouden; 

– waarbij de meeste overige aanwezigen betaalde krachten zijn; 

– die buiten de primaire taken van het Sportraadbestuur liggen. 

Het is hierbij van belang dat de bestuursleden van de Sportraad onbetaalde vrijwilligers zijn. Om te voorkomen dat door anderen, waaronder met name ook de Gemeente, een overmatig beroep wordt gedaan op de kosteloze inzet van de Sportraadbestuurders is bedacht om voor hun aanwezigheid vacatiegelden in rekening te brengen. De bedoeling is om hiermee enigszins een rem te zetten op het in toenemende mate door anderen een beroep te doen op die kosteloze inzet. 

Met één tegenstem, geen onthoudingen en alle overige aanwezigen ‘voor’ is dit voorstel aangenomen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.