Portefeuille Informatie & Voorlichting

Uitvoerend bestuurder: Martin Bronmeijer

 1. Het organiseren van thema-avonden voor de leden van de Sportraad. Minimaal tweemaal per jaar organiseren we een thema-avond. Het bestuurslid komt in eerste instantie zelf met een voorstel aangaande een thema en maakt deze bespreekbaar op een bestuursvergadering.
 2. Het signaleren van en samen met andere bestuursleden actief deelnemen aan landelijke congressen. Van belang is om op de hoogte te blijven aangaande ontwikkelingen en vernieuwingen in de sport.
 3. Het bestuurslid zoekt actief naar belangrijke zaken die betrekking hebben en van invloed zijn op de leden. Dit vervolgens signaleren en meedelen aan de overige bestuursleden en vervolgens desgewenst aan de leden doorspelen.
 4. Het is van belang dat het bestuurslid – voor zover mogelijk – een goede verstandhouding heeft met en op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de aangesloten sportbonden van onze leden. Hij/zij raadpleegt onder meer regelmatig relevante websites.
 5. Gezamenlijke belangenbehartiging door o.a.:
  a. Het verkrijgen van een overzicht van onderwerpen, die in het veld afspelen bij sportverenigingen (bijvoorbeeld: Stichtingsvorming, BTW, VOG, AVG etc.)
  b. Delen van relevante informatie met de leden (bijvoorbeeld via e-mails, de website, thema-avonden)
  c. Het volgen van beleidsmatig juridische, reglementaire zaken en financiële zaken
  d. Volgen van politieke processen in raden en commissies.

Overige portefeuilles

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.