Algemene Ledenvergadering op 29 april 2019

Delft – Het bestuur van de Sportraad van Delft nodigt u van harte uit voor de bijwoning van de ALV van de Sportraad van Delft, welke gehouden wordt op maandag 29 april a.s. in de kantine van DVC (Brasserskade 238, Delft).
Aanvang van de ALV is om 20:00 uur.

Agenda ALV 29 april 2019

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2018

Notulen ALV SvD op 3 december 2018

Met sportieve groeten,

Guus Heemskerk
Secretaris/penningmeester Sportraad van Delft

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.