Algemene Ledenvergadering op maandag 18 april a.s.

Delft – Het Bestuur van de Sportraad van Delft nodigt alle aangesloten leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 18 april a.s. Deze Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden in de kantine van de voetbalvereniging DVC, Sportpark Brasserskade (Brasserskade 238 te Delft). Aanvang vergadering: 20.30 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen bestuur

4. Vaststelling verslag ALV dd. 20 november 2015

5. Jaarverslag 2015

6. Jaarrekening 2015

7. Verslag van de kascommissie m.b.t. de jaarrekening 2015

8. Verkiezing van de kascommissie: Leen van den Hooff (CKV Excelsior), Piet Makkes (Redeoss), Jurgen van Dorp (Full Speed) en reserve lid Victor Brouwer (Hudito)

9. Verkiezing en herbenoeming bestuurslid. Jaap Meijer (lid) stelt zich herbenoembaar

10. Vaststellen huldigingsbeleid en representatiebeleid

11. Voorstel tot vaststellen Huishoudelijk reglement

12. Presentatie door Willy Mieremet en Sandra Torn (voorlichters van Alzheimer Nederland). Hoe herken je (beginnende) dementie en hoe ga je (als vereniging en als mens) om met je sportmaatje die aan deze ziekte lijdt?

13. Voortgang Bestuurlijke opdracht sport / Toekomst sport in Delft

14. Rondvraag

15.Sluiting vergadering

Na afloop is er gelegenheid voor een samen zijn met een hapje en een drankje.
Het bestuur van de Sportraad van Delft hoopt u allen te mogen begroeten op maandag 18 april a.s. bij de voetbalvereniging DVC.

Namens het bestuur,

Wicher Schreuders, voorzitter

Guus Heemskerk, secretaris/penningmeester

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.