Algemene Ledenvergadering Sportraad 21 november 2016

Delft – Het bestuur van de Sportraad van Delft nodigt u uit tot het bijwonen van de ALV van de Sportraad van Delft, welke gehouden wordt op maandag 21 november a.s. in de kantine van voetbalvereniging DVC (Brasserskade 238, 2616 LA Delft). Aanvang 20:30 uur.

Bijgevoegd:

Adobe_PDF_icon Agenda van 21 november a.s.
Adobe_PDF_icon Verslag ALV dd. 18 april 2016
Adobe_PDF_icon Begroting 2017
Adobe_PDF_icon Toelichting op de presentatie JOGG

De notulen van de BALV gehouden op 22 augustus jl. worden nagezonden.

Met sportieve groeten,

Guus Heemskerk

Secretaris/penningmeester Sportraad van Delft

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.