Algemene Ledenvergadering Sportraad van Delft op 3 december 2018

Delft, 19 november 2018

Aan de bestuurders van de Delftse sportverenigingen en verdere belangstellenden.

Geachte lezer(es),
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Sportraad van Delft op maandag 3 december 2018.
Deze vergadering zal worden gehouden in de kantine van de voetbalvereniging Vitesse Delft, Sportpark Tanthof Zuid (Henk van Riessenlaan 2, 2626 AB te Delft).

Aanvang vergadering: 20:00 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen bestuur
4. Vaststelling verslag ALV dd. 23 april 2018
5. Vaststelling contributie en begroting 2019
6. Investeringsagenda: Toelichting door wethouder Karin Schrederhof e.a.
7. Uitvoeringsplan Sport: Toelichting door wethouder Karin Schrederhof e.a.

PAUZE

8. Presentatie over “John Blankenstein Foundation” door Karin Blankenstein
9. Rondvraag
10. Sluiting vergadering

Na afloop is er gelegenheid voor een samenzijn met een drankje.

Het bestuur van de Sportraad van Delft hoopt u allen te mogen begroeten op maandag 3 december 2018 bij de voetbalvereniging Vitesse Delft.

Namens het bestuur,
Wicher Schreuders, voorzitter
Guus Heemskerk, secretaris/penningmeester

Bijlage 1: Agenda ALV dd. 3 december 2018 (om uit te printen)

Bijlage 2: Verslag ALV dd. 23 april 2018

Bijlage 3: Begroting 2019

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.