Agenda ALV 24 november 2014

Het Bestuur van de Sportraad Delft nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering van de Sportraad van Delft op maandag 24 november 2014.

Deze vergadering zal worden gehouden in de kantine van de voetbalvereniging DVC, Sportpark Brasserskade (Brasserskade 238 te Delft).

Aanvang vergadering: 20.30 uur.

Agenda 

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Vaststelling verslag ALV dd. 14 april 2014

5. Communicatie met de leden (nieuwe website, afscheid De Sporter)

6. Vaststelling begroting 2015 en contributie 2015

7. Benoeming bestuursleden

Wijziging functieverdeling binnen het Bestuur maakt benoeming in functie noodzakelijk:

– Secretaris: Guus Heemskerk

– Bestuurslid: Joyce van der Sloot

8. Presentatie door wethouder De Prez over de Bestuurlijke Opdracht Sport

PAUZE 

9. Presentatie over Nix18 Delft / alcoholpreventie

10. Rondvraag

11. Sluiting

Het bestuur van de Sportraad van Delft hoopt u allen te mogen begroeten op maandag 24 november 2014 bij de voetbalvereniging DVC.

Namens het bestuur,

Wicher Schreuders, voorzitter

Joyce van der Sloot, secretaris

Guus Heemskerk, penningmeester

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.