Portefeuille Samenwerking

Uitvoerend bestuurder: Jaap Meijer

 1. Taken m.b.t. secties, clusters, commissies en werkgroepen
  a. Beleid opstellen voor secties, clusters, commissies en werkgroepen van de Sportraad (reglementen, statuten, intentieverklaringen, etc.  besluit tot instelling
  b. Peilen van behoefte aan nieuwe secties, clusters, commissies en werkgroepen
  c. Initiëren en begeleiden van nieuwe secties, clusters, commissies en werkgroepen
  d. Coördineren van sectie en cluster overstijgende informatie.
 2. Overleg met collega sportraden
  a. Inventariseren van bestaande collega sportraden, binnen en buiten Zuid-Holland met behulp van o.a. Sport Service Zuid-Holland
  b. Initiëren van overleggen en bijeenkomsten met collega sportraden met behulp van o.a. Sport Service Zuid-Holland
  c. Bijwonen van en input leveren aan bijeenkomsten met andere sportraden in Zuid-Holland en Nederland
  d. Delen van informatie en best practices met de (bestuurs)leden. 
 3. Taken m.b.t. extern maatschappelijke contacten (= Marina La Vos, Guus Heemskerk en Jaap Meijer)
  a. Zitting in werkgroep JOGG
  b. Zitting in werkgroep Gezond en Wel
  c. Kwartaaloverleg met Delft voor Elkaar
  d. Kwartaaloverleg met beleidsambtenaren van de gemeente Delft.
 4. Taken m.b.t. de Nationale Sportweek
  a. De Nationale Sportweek is een jaarlijks terugkerende activiteit waar inmiddels vele sportverenigingen hun medewerking aan kunnen verlenen
  b. Contacten onderhouden met organiserende partijen
  c. Bestuur Sportraad van Delft verzorgt m.n. de PR-activiteiten (plaatsing sportactiviteiten in DoZ van de deelnemende verenigingen tijdens de Nationale Sportweek). Verdere uitvoering is in handen van de sportverenigingen.

Overige portefeuilles

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.