Bezuinigingsmaatregelen op de sport zijn openbaar

De stukken met betrekking tot de bestuurlijke opdracht zijn heden openbaar (zie bijgevoegd persbericht).
De stukken met betrekking tot de bestuurlijke opdracht ‘Toekomstbestendige Sport’ vind je op de site van de Gemeente Delft.

Zodra het tijdschema van de raadscommissie nader bekend is zal het bestuur van de Sportraad van Delft in samen spraak met de gemeente Delft een bijeenkomst uitschrijven waarin alle sportverenigingen, Klankbordgroep leden en gemeenteraadsleden van de Commissie Sociaal Domein en Wonen worden uitgenodigd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.