Buitengewone ALV op 22 augustus a.s.

Delft – Het bestuur van de Sportraad van Delft nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op maandag 22 augustus a.s. bij voetbalvereniging DVC. Aanvang van deze vergadering is om 20:30 uur.
Het belangrijkste agendapunt is de Voortgang Bestuurlijke opdracht sport/ Toekomstbestendige Sport.

De stukken (6 stuks) met betrekking tot de bestuurlijke opdracht ‘Toekomstbestendige Sport’ vindt u bij de onderstaande link:
http://ris.delft.nl/internet/ingekomen-stukken_3169/item/brief-college-inzake-uitkomsten-opdracht-toekomstbestendige-sport_58408.html

• Brief College inzake uitkomsten opdracht Toekomstbestendige Sport

• Sportaccommodatieplan Delft

• Antwoord brief Sportraad van Delft

• Nota: uitkomsten bestuurlijke opdracht Toekomstbestendige Sport

• Aanbieding Sportaccommodatieplan

• Reactie op Sportaccommodatieplan

 

Met sportieve groeten,

 

Guus Heemskerk

Secretaris/penningmeester Sportraad van Delft

Secretariaat: Frank van Borselenstraat 15

2613 NJ Delft

secretaris@sportraadvandelft.nl

 

Adobe_PDF_iconBrief Uitnodiging ALV met volledige agenda.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.