Definitieve Nota ‘Sport en Bewegen 2017 – 2025’

Delft – Het college van B & W van de Gemeente Delft heeft de visie ‘Sport en Bewegen 2017 – 2025’ vastgesteld. Deze vastgestelde visie en de bijbehorende stukken, waaronder de reactie van het Bestuur van de Sportraad van Delft en die van het college daarop, zijn terug te vinden in onderstaande link:

http://ris.delft.nl/internet/ingekomen-stukken_3169/item/college-van-bw-visie-sport-en-bewegen-2017-2025_70549.html (even doorklikken op de link).

Verdere behandeling
Het behandeladvies van de griffie is agendering voor de procedurevergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen van 13 februari aanstaande. Tijdens deze vergadering wordt de eventuele verdere behandeling vastgesteld. Dit kan in de aansluitende overlegvergadering zijn, maar het onderwerp kan ook doorgeschoven worden naar een andere overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen. Tijdens de overlegvergadering is er de mogelijkheid om in te spreken. Zoals eerder aangegeven is er geen besluitvorming door de raad nodig. Wel kunnen fracties moties indienen. In dat geval is behandelingvan de Visie Sport en Bewegen in de raadsvergadering noodzakelijk.

Met vriendelijke sportgroet,

Guus Heemskerk
Secretaris/Penningmeester
Bestuur Sportraad van Delft

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.