Delft krijgt een eigen stadsquiz

Delft – In navolging van veel, veelal kleinere, dorpen die jaarlijks een eigen dorpsquiz hebben, krijgt Delft vanaf dit jaar een eigen stadsquiz. Inhakend op de populariteit van de pubquiz, hebben de mannen en vrouwen achter Stichting DelftEvents het initiatief genomen om een stadsquiz te organiseren. De bedoeling: een jaarlijks, in de eerste week van september, terugkerende Delftquiz. De Delftquiz wordt door vijftien betrokken Delvenaren en Delftenaren georganiseerd en samengesteld. De deelnemende teams kiezen zelf met hoeveel mensen en op welke locatie in Delft ze meedoen. Van studenten- of huiskamer tot café, van voetbalvereniging tot buurthuis of bedrijfskantine. De eindredactie ligt in handen van Chris Piguillet, die als ‘de Pubquizmaster’ door heel Nederland, het hele jaar door professionele quizzen verzorgt.

Het wordt uiteraard niet zomaar een quiz. Er zullen veel vragen van en over Delft en zijn bewoners worden gesteld, maar ook over zaken die Delft raken. Zoals de historie van het Delfts blauw, de VOC, kunst en het Koninklijk Huis. Ook actuele onderwerpen komen aan bod, zoals de aanleg van de spoortunnel, de solar challenge en de enorme hoeveelheid aan technische innovaties die vanuit Delft hun weg over de wereld hebben gevonden?

En dan zijn er natuurlijk de bekende Delvenaren en Delftenaren: wat is er met hen gebeurd en waar zijn zij terechtgekomen? Naast vragen zijn er ook doe-opdrachten , waarbij een beroep wordt gedaan op zaken als creativiteit, smaak en mobiliteit..

Deze eerste editie vindt plaats op 7 september tussen 18:00 en 00:00 uur. Een week later, op 14 september, volgt de presentatie van (veel) antwoorden en de prijsuitreiking op een centrale plek in Delft. De teams kiezen zelf hun locatie en de samenstelling. Alle hulplijnen zoals internet, telefoon, televisie en radio zijn toegestaan. Het wordt echt een multimedia spektakel: via een YouTube-kanaal tv- en filmvragen gesteld en Stadsradio Delft zendt een quizradioprogramma met muziek, informatie en quizvragen uit.

De Delftquiz is een stadsbreed evenement en kan rekenen op de ondersteuning van plaatselijke bedrijven, ondernemers en horeca door de betrokkenheid van het Ondernemersfonds Delft, VNO-NCW, MKB Delft en de KHN, afdeling Delft. Sinds de publicatie op de website en de socialmedia-kanalen van de Delftquiz hebben zich al meerdere teams ingeschreven. Deelnamekosten bedragen € 60 per team. Inschrijven kan via de website www.delftquiz.nl

Internet: www.delftquiz.nl | youtube.com/delftquiz | facebook.com/delftquiz

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.