Disclaimer & copyright

Disclaimer
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van het Bestuur van de Sportraad van Delft (hierna te noemen: het Bestuur). Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bestuur.

De op deze website getoonde informatie wordt door het Bestuur met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.sportraadvandelft.nl, welke geen eigendom zijn van het Bestuur, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van www.sportraadvandelft.nl. Het Bestuur kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites.

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Deze rechten berusten bij het Bestuur van de Sportraad van Delft. Het is niet toegestaan foto’s van deze site zonder schriftelijke toestemming te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Voor alle op deze website weergegeven foto’s geldt dat het copyright in eigendom is van de bij de foto’s genoemde fotografen. Het copyright van de foto’s bovenaan de verschillende pagina’s berust bij Click visuele communicatie (Roel van Dorsten).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.