Discussieavond Visie Sport en Bewegen (05.07.2017)

Aan sportverenigingen, andere sportaanbieders en betrokkenen bij het Delftse sporten en bewegen,

In opdracht van de gemeente Delft heeft het externe adviesbureau Drijver en Partners vorig jaar een sportaccommodatieplan opgeleverd. Dit plan is in september vorig jaar behandeld in de gemeenteraad van Delft. Het sportaccommodatieplan gaat over de binnen- en buitensportaccommodaties in Delft; Hoeveel is er nodig? Wat is de rol van de gemeente daarbij? En hoe kan de bezuinigingstaakstelling worden ingevuld?

Naar aanleiding van het sportaccommodatieplan hebben het college van burgemeester en wethouders en de raad besloten om de opgelegde bezuiniging te verlagend en hebben zij het advies om een investeringsagenda voor de sport op te stellen overgenomen. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad toegezegd om een sportnota op te stellen.

Brede visie Sport en Bewegen

Deze sportnota moet een bredere scope hebben dan het sportaccommodatieplan. Het gaat niet alleen over accommodaties, maar ook over bewegen, sportstimulering, vitalisering van verenigingen, inzet van sport en bewegen als middel om brede maatschappelijke effecten te realiseren, et cetera. Feitelijk kunt u de sportnota zien als een beleidsagenda of een visie voor de wat langere termijn waarbij de koers wordt bepaald voor het sport en beweegbeleid voor Delft tot circa 2025.

In opdracht van de gemeente Delft is Drijver en Partners momenteel bezig met de ontwikkeling van deze visie voor sport en bewegen. Er is een klankbordgroep met circa 10 deelnemers die op verschillende manieren betrokken zijn bij het sporten en bewegen in Delft. Ook de Delftse Sportraad is bij het proces betrokken.

Brede discussieavond 5 juli

Als onderdeel van de ontwikkeling van de visie voor sport en bewegen staat op 5 juli aanstaande een discussieavond gepland. Hiervoor worden Delftse sportverenigingen en relevante maatschappelijke partners die betrokken (kunnen) zijn bij sport en bewegen in Delft uitgenodigd. Het doel van de avond is om ervaringen, zienswijzen en ideeën vanuit de praktijk op te halen.

Onderstaande organisaties nodigen u/uw organisatie dan ook graag uit om deel te nemen aan deze discussieavond. U hoeft zich niet voor te bereiden voor deze avond. De inbreng van uw ervaring, inzichten en mening volstaat.

Datum: woensdag 5 juli.

Tijdstip: van 19.30 tot 22.00 uur.

Locatie: kantine voetbalvereniging DVC, Sportpark Brasserskade (Brasserskade 238, Delft).

Aanmelden

Indien u mee wilt doen aan de discussieavond op 5 juli aanstaande, stellen we het op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt via de email. Per organisatie kunnen maximaal 2 personen deelnemen. U kunt zich tot 1 juli aanstaande aanmelden bij de secretaris/penningmeester van de Sportraad van Delft,

de heer Guus Heemskerk, via aheemskerk@wish.nl.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.