Jaarverslag Sectie Voetbal 2014

Delft – In de op 12 mei 2014 gehouden Voorjaarsvergadering stelden alle drie de leden van het Bestuur van de Sectie Voetbal zich herbenoembaar en ze werden wederom voor 1 jaar herkozen. Het Sectiebestuur bestond daarmee ook gedurende de rest van het verslagjaar 2014 uit: Wicher Schreuders (voorzitter), Guus Heemskerk (secretaris-penningmeester) en Pieter van Veen (lid).

De Voorjaarsvergadering werd op 12 mei 2014 gehouden bij dsv Full Speed, terwijl op 15 december 2014 bij DVV Delft de Najaarsvergadering plaats vond. Op die bijeenkomsten werden vooral de eveneens halfjaarlijkse ALV’s van de Sportraad van Delft en van de KNVB District West II kwesties besproken. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de stand van zaken met betrekking tot de Gemeente Delft, voor zover van belang voor de voetbalclubs en de diverse voetbalactiviteiten in Delft. Tevens kwamen diverse volgens het reglement van de Sectie Voetbal noodzakelijke (huishoudelijke) agendapunten aan de orde.

Naast de voorzitter van de Sectie Voetbal die sinds 21 april 2008 ook deel uit maakt van het Bestuur van de Sportraad, heeft Guus Heemskerk sinds april 2014 tevens zitting in het Bestuur van de Sportraad van Delft.

De 2e editie van het zaalvoetbaltoernooi voor standaardteams die op 27 december gehouden is de Sporthal “Buitenhof” is succesvol verlopen. Voor de 2e maal op rij wist Concordia de schaal en de daarbij behorende cheque in ontvangst te nemen. Dit zaalvoetbaltoernooi genaamd RODI Media/DSW Stad Delft Bokaal werd georganiseerd door het Bestuur Sectie Voetbal. Dit toernooi werd mede mogelijk gemaakt door hoofd sponsoren RODI Media en DSW waarmee het bestuur een driejarig overeenkomst heeft getekend.

Het Bestuur van de Sectie Voetbal is ook gedurende het afgelopen jaar geregeld bijeen gekomen om diverse (actie)punten te bespreken of nader uit te werken. Daarbij heeft het Bestuur van de Sectie Voetbal regelmatig een onderhoud met vertegenwoordigers van de Gemeente Delft. Het Bestuur van de Sectie Voetbal zal uiteraard voortgaan met het werken aan diverse voorliggende of nieuwe actiepunten.

Namens het Bestuur van de Sectie Voetbal,

Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester)

Voorjaar 2015

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.