Jaarverslag Sectie Voetbal 2016

Op de Voorjaars ALV van 25 april 2016 werden Pieter van Veen (voor-zitter), Dik Schreuders (secretaris) en Sjaak Lispet (penningmeester) herkozen als bestuur van de Sectie Voetbal.

Tijdens de Voorjaarsvergadering bij Wippolder en de Najaarsvergadering op 28 november 2016 bij Delft, kwamen de gebruikelijke agendapunten aan bod. Dit zijn de diverse punten betreffende de Sportraad, de KNVB en de gemeente Delft.

Voor wat betreft KNVB-zaken ging het over de wijzigingen in de competitiestructuur en de nieuwe spelvormen bij DEF-jeugd. Ten aanzien van gemeentelijke zaken kwamen met name de bezuinigingen, het beheerplan en het veldonderhoud aan de orde.

Het bestuur van de Sectie Voetbal constateert tot tevredenheid dat in augustus 2016 ook weer de Stad Delft Bokaal plaatsvond, hetgeen dit jaar werd georganiseerd door Delfia en Wippolder, waar de weersgoden Delfia niet gunstig gezind waren.
Op donderdag 29 december 2016 organiseerde de Sectie Voetbal in de sporthal Buitenhof voor het 4e achtereenvolgende jaar het Delftse zaalvoetbalkampioenschap.

Bestuur Sectie Voetbal

Dik Schreuders, secretaris

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.