Jeugdsport- & cultuurfondsen

Alle kinderen doen mee! Met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds!

jeugdsportfonds_logo

Wil uw kind op voetbal of ziet u een muzikaal talent? Maar u heeft geen geld om een sportclub of muziekles te betalen? En sportschoenen of een muziekinstrument! Vanaf 1 juli 2014 heeft Delft een Jeugdsportfonds (JSF) en een Jeugdcultuurfonds (JCF). Deze fondsen betalen (een groot deel van) de kosten voor sportclub of muziekles en benodigdheden voor gezinnen met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten of muziekles te volgen. Ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het JSF en het JCF bieden deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen. Bij sporten is het belangrijk dat de sportvereniging door NOC*NSF is erkend. In Delft is het verder mogelijk zwemles via het Jeugdsportfonds te betalen. Bij het Jeugdcultuurfonds komen naast muziekles ook dans en toneel of tekenlessen in aanmerking voor een bijdrage.

Vergoedingjeugdcultuurfonds_logo
Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden. Voor cultuur is dat maximaal € 450,- per 12 maanden via het Jeugdcultuurfonds. Dit laatste bedrag is hoger omdat muziekles duurder is. Aanvragen via intermediair Aanvragen voor een bijdrage kunt u doen via een intermediair zoals: (gym-)docenten, jeugdhulpverleners, sportbuurtwerkers of medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij controleren ook of een kind daarna daadwerkelijk naar sport of muziekles gaat.

Voorwaarden
Voor het aanvragen van een bijdrage uit het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds gelden de volgende voorwaarden:
•  Voor kinderen van 4 tot 18 jaar;
•  Voor kinderen die zijn ingeschreven in de gemeente Delft;
•  Voor kinderen waarvan het inkomen van de ouders/verzorgers niet hoger is dan 110% van het minimuminkomen;
•  Een intermediair doet de aanvraag, niet de ouders/verzorgers zelf;
•  Het geld wordt rechtstreeks aan de aanbieder betaald;
•  Voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag worden ingediend;
•  Voor één kind kan bij beide fondsen een aanvraag worden gedaan.

Zelf doen
Bekijk met uw kind welke sport of culturele activiteit het wil doen en bij welke club. Zoek op wat het kost om lid te worden van de club of deel te nemen aan de activiteit. Zoek ook uit welke (sport)kleding/schoenen en attributen nodig zijn. Bijvoorbeeld een tennisracket of muziekinstrument. Ga met die informatie en een bewijs van uw inkomen naar een intermediair om een aanvraag te doen.

Toetsing en betalingen
De aanvraag wordt door de intermediair ingediend bij JSF en JCF Zuid-Holland. Aan de hand van de voorwaarden wordt de aanvraag wel/niet goedgekeurd. Het geld wordt rechtstreeks aan de sportclub, zwemles, muziekschool of leveranciers van kleding en instrumenten betaald.

Vragen
Heeft u vragen over deze fondsen, dan kunt u contact opnemen via e-mail consulent.zuidholland@jeugdsportfonds.nl of bellen met 0174-244940.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.