JOGG – Delft • Nieuwsbrief – Januari 2017

Een super (én) gezond 2017 toegewenst!
Namens JOGG-Delft en onze vertegenwoordigers in de kerngroep (GGD Haaglanden, JGZ-ZHW, Sportraad Delft, Gemeente Delft Kinderopvang SmallSteps, SE-Haaglanden en Delft voor Elkaar) wensen we alle Delftenaren een super (én) gezond 2017 toe! In 2016 zijn vele Delftenaren ‘Goed Bezig!’ geweest om jeugdigen op gezond gewicht te houden. Graag willen we weer samen met u gaan voor een gezonde leefstijl en gezonde omgeving voor de Delftse jeugd in 2017! 

JOGG presentatie op de ALV van de Sportraad
Sporten is leuk en gezond! Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 21 november 2016 van de Sportraad heeft JOGG-Delft laten zien wat zij doet en waarom sporten en bewegen belangrijk is voor kinderen. Maar waarom sporten niet alle kinderen lekker bij een sportvereniging? Uit onderzoek blijkt o.a. dat een aanleiding kan zijn dat een gezin beperkte financiële middelen heeft. Een aanvraag bij Jeugdsportfonds in Delft biedt dan een mogelijke oplossing. Maar vaker blijkt dat deze kinderen van huis uit niet gewend zijn om te sporten en deze sociale steun is juist cruciaal. Kinderen die voor hun 8e levensjaar al sporten blijven vaker levenslang sporten. Ouders betrekken bij de sport en dit aanbieden in de wijk, dichtbij de kinderen, zijn werkzame elementen die sportverenigingen kunnen inzetten. Op deze manier kunnen zij kennis maken met verschillende sporten en worden sportverenigingen meer toegankelijk voor kinderen. De buurt- en school sportvereniging, Club Sport & Zo in Voorhof is hiervan een mooi voorbeeld. Sportverenigingen vervullen zo mede een maatschappelijke rol en creëren een toegevoegde waarde van de sport in de maatschappij. JOGG-Delft wil graag samenwerken met sportverenigingen om meer kinderen te laten bewegen.

Interesse of vragen? Neem contact op met Marcella Deters, JOGG-regisseur: m.deters@sportiefbetseed.nl. Tot slot gaf Gezonde Sportkantine-adviseur van Team:Fit Lex Dofferhoff een korte inkijk in de gezonde sportkantine. Meer info? Lex@gezondesportkantine.nl.

Sport- en speldag op de Delftse Daltonschool door Teamplayers JOGG-Delft
De JOGG-Delft Teamplayers hebben op woensdag 14 december 2016 een groente en fruit sportochtend georganiseerd voor de bovenbouw van de Delftse Daltonschool. De leerlingen speelden verschillende beweeg- en denkspellen over groente en fruit en kregen voorlichting over het eten en drinken van suiker. Ook kregen de leerlingen in de pauzeronde een lekker appeltje en een glaasje water. De winnaars kregen een welverdiende medaille en een kistje met mandarijnen. De JOGG Teamplayers houden al hun activiteiten bij op Facebook.

Fit 4 Life
In het kader van JOGG-Delft heeft Delft voor Elkaar een projectvoorstel Fit4Life vorig jaar ingediend bij Stichting Go4Kids. Deze is in november jl. goedgekeurd. Dit betekent dat Delft voor Elkaar – samen met kinderdagverblijven en basisscholen – in de Delftse wijken Voorhof en Buitenhof aan de slag gaat met het stimuleren van gezond gedrag.
Het project Fit4Life geeft uitvoering aan verschillende effectief wetenschappelijk onderbouwde interventies en activiteiten op kinderdagverblijven waaronder een sportcarrousel, een toolkit voor gezond traktaties en beweegkriebels. En op basisscholen bestaan deze effectieve interventies en activiteiten uit sportclinics, fittesten en verschillende lesprogramma’s, zoals het bestaan (Lekker Fit). De activiteiten worden onder de paraplu van JOGG-Delft aangeboden. Klik hier voor het filmpje. Voor vragen over de uitvoering van Fit4Life kun je terecht bij Chris den Boef, projectleider: c.denboef@sportiefbesteed.nl.

Foto: Erik Kicken

Opening schaatsbaan met JOGG-Delft
JOGG-Delft heeft op 16 december 2016 de schaatsbaan Delft geopend met een heuse schaatsrace voor kinderen 5-12 jaar. Wethouder de Prez gaf samen met mascotte Evi van Evides Waterbedrijf, het startschot voor deze schaatsrace georganiseerd door Winters Delft. Een van de winnaressen was Tippi en zij ontving van Winters Delft een strippenkaart waarmee zij zes keer gratis kan schaatsen. Alle andere kinderen werden beloond door JOGG-Delft en mascotte Evi met een tasje vol leuke, lekkere en gezonde dingen: Een mandarijntje van Jumbo Buitenhof; een bidon en een waterkraankrant met allerlei leuke en leerzame weetjes over (het drinken van) kraanwater van Evides Waterbedrijf en een ‘Goed Bezig!’ tattoo van JOGG-Delft. JOGG-Delft moedigt namelijk alle kinderen aan om ‘Goed Bezig!’ te zijn. Schaatsen is niet alleen gezond, maar ook een leuke manier van bewegen. De samenwerking tussen JOGG en Winters Delft en de sponsoring van Evides en Jumbo Buitenhof is weer een mooi voorbeeld hoe publieke en private partners samen optrekken om kinderen en hun ouders het belang van gezonde voeding en beweging mee te geven. Zo zorgen we met elkaar in Delft dat kinderen gezond kunnen opgroeien en dat zij lekker in hun vel zitten. Samen creëren we een gezonde leefomgeving voor onze kinderen. ‘Goed Bezig!’ Winters Delft!
Bekijk hier het filmpje van de opening.

Weer drie gezonde basisscholen in Delft! 
JOGG-Delft was aanwezig bij drie uitreikingen van het ‘vignet Gezonde School’ waarbij de scholen zijn begeleid door de GGD Haaglanden. Wethouder de Prez reikte op 11 november het vignet met themacertificaat ‘Bewegen en Sport’ uit aan basisschool De Bron in Tanthof. Bij de buren, basisschool De Bonte Pael werd ongeveer een maand later, op 21 december 2016, het vignet Gezonde School met themacertificaat ‘Welbevinden en Sociale Veiligheid’ uitgereikt. Vervolgens heeft de Cornelius Musius school in de wijk Wippolder het vignet Gezonde School op 25 januari 2017 ontvangen van de wethouder met het themacertificaat ‘Voeding’. JOGG Delft feliciteert deze scholen die veel inzet plegen om planmatig, integraal en structureel aan de gezondheid van hun leerlingen te werken, aandacht hebben voor ouders, schoolpersoneel en de directe schoolomgeving! JOGG-Delft stimuleert kinderen om gezond gedrag aan te nemen en is eveneens trots op deze scholen dat zij het landelijk vignet Gezonde School hebben behaald!

Volgens de Gezonde School-aanpak is het kansrijk om jongeren op een gezond gewicht te krijgen en te houden vanuit thema’s als Voeding, Bewegen en Sport. Maar ook Welbevinden en Sociale Veiligheid is een belangrijk thema in de basisvoorwaarden voor gezond gedrag. Het behalen van een Gezonde School vignet geeft dus aan dat er een effectieve en structurele aanpak binnen school is gerealiseerd om gezond gedrag bij kinderen en ouders te stimuleren. Werken volgens de aanpak leidt tot minder ziekteverzuim, minder schooluitval en betere leerprestaties. Meer weten over de Gezonde School? Kijk dan op de website ‘Gezonde School’ of stuur een e-mail naar Joline van Lier, Gezonde School adviseur bij de GGD via: gezondeschool@ggdhaaglanden.nl.

Ander JOGG-Delft Nieuws:

  • JOGG-Delft stimuleert kinderen en ouders om water te drinken. Water drinken is een onderdeel van het Gezonde School vignet ‘Voeding’ en kan mede ondersteund worden door bijvoorbeeld een gastles van Evides en het creëren van een hygiënisch watertappunt op uw school.   
  • In samenwerking met Stichting Rode Feniks organiseert Delft voor Elkaar in Buitenhof, op het voetbalpleintje aan de Wagenaarstraat, vanaf vrijdag 13 januari 2017 een sport en spel middag in het Rode Dorp. Plezier, fun en bewegen voor alle kinderen elke vrijdag van 14.00-17.00 uur!
  • Kinderdagverblijf BAM! heeft op 8 januari jl. een bootcamp gehouden op de schaatsbaan in Delft voor kinderen 4-9 jaar en hun ouders, waarbij ouder en kind samenwerkten om het parcours te doorlopen. JOGG-Delft zorgde na afloop voor een bidon om water drinken tijdens en na het sporten te stimuleren.  
  • JOGG-Delft heeft in de klantenkrant van gemeente Delft ‘Delft Actief‘, editie december 2016, een bijdrage geleverd over gezond en goedkoop koken en gemakkelijk sporten voor basisschool kinderen in Voorhof. 

Op de JOGG-Delft agenda:

  • Social Marketing training voor Kerngroep JOGG-Delft en partners in de uitvoering (februari/maart 2017);
  • Bijeenkomst ‘Sluitende ketenaanpak Preventie en Zorg’: JOGG-Delft organiseert in maart 2017 een bijeenkomst met 0e en 1e lijns-professionals voor het versterken van de lokale en sluitende ketenaanpak (signalering en preventie) voor kinderen met overgewicht en obesitas. Doel is om preventieve activiteiten en zorgactiviteiten meer op elkaar af te stemmen.

Wil je meer weten over bepaalde onderwerpen uit deze nieuwsbrief of andere activiteiten van JOGG-Delft? Kijk dan op de website van Sportief Besteed http://sportiefbesteed.nl/programmas/jongeren-op-gezond-gewicht/ of stuur een mailtje naar Marcella Deters, JOGG regisseur Delft: m.deters@sportiefbesteed.nl of bel: 06-42642848.
 

Copyright © *|2017|* *|JOGG Delft|*, All rights reserved.
Het JOGG-Delft programma is onderdeel van Delft voor Elkaar.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.