Nieuw bestuurslid Sportraad stelt zich voor

Delft – Op de Algemene Jaarvergadering van de Sportraad van Delft van maandag 23 april 2018 is de heer Peter L.A. Grootscholten als lid tot het bestuur van de Sportraad van Delft toegetreden. De heer Grootscholten stelt zich hieronder aan u voor.

In de komende periode wordt er aan een herverdeling van de portefeuilles binnen het Bestuur gewerkt. Zodra deze herverdeling plaats heeft gevonden vindt u dit terug op deze website…


Peter L.A. Grootscholten

Wie ben ik?
Ik sta voor werken vanuit een intrinsieke interesse in mensen en organisaties. Ik ben daarbij in staat om een collectief belang te vertalen naar eigen waarden en normen. Eerlijkheid en verbondenheid zijn van die kernwaarden. Daardoor ‘bind’ ik. Ik draag bij aan win-winsituaties voor mens en organisatie en ben erop gericht om het beste uit mezelf en mijn werk te halen. Ik bewaak de juiste balans tussen financiële en organisatiebelangen, tussen denken en doen, tussen luisteren en praten. Ik krijg vaak te horen dat ik een prettig en sociaal persoon om mee samen te werken.

Wat kan ik?
Ik heb bewezen ervaring met het leiden van scholen in het primair onderwijs, waarbij ik integraal personeelsbeleid, financieel, onderwijskundig en facilitair beleid op elkaar afstem.
Ik leg graag verantwoordelijkheden laag in de (onderwijs-) organisatie om zo betrokkenheid en ‘eigenaarschap’ te vergroten. Ik ben in staat mij nieuwe informatie snel eigen te maken. De juiste vragen stellen, goed luisteren naar de antwoorden en reflecteren zijn basiscompetenties. Ik leg de vinger op de sterke of zere plek en vertaal een en ander naar concrete actie. Daardoor vertrouwt men mij en heb ik een ‘gunfactor’. Ik ben een gesprekspartner op veel niveaus, ga met verschillende typen mensen goed om en bouw/onderhoud goede relaties. Ik schrijf aansprekende teksten, ben een goede organisator en denk in mogelijkheden!

Wat wil ik?
Bovenstaande doe ik veelal vanuit het gedachtegoed van Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman (o.a. onzichtbaar leiderschap), drs. Alex van Emst (De professionele cultuur, APS 1999) en Ben van der Hilst (Leren Organiseren). Dit om de professionele organisatie – waaronder zeker ook de sportclubs – verder uit te bouwen: Elk lid intrinsiek gemotiveerd om de organisatie, de leden en zichzelf verder te ontwikkelen. ‘Eigenaarschap’ is daarbij een sleutelbegrip. Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=e7QbR1rcJgs

Wat heb ik met sport?
In de sportwereld startte ik als jeugdvoetballer bij Westlandia in Naaldwijk en verkaste op mijn 17e naar Delft. Ik meldde mij aan bij DVV Delft (Juniusstraat en daarna Kerkpolder) en was daar speler van Delft 11, jeugdtrainer, jeugdcommissie-lid, jeugdvoorzitter en acht jaar voorzitter. Daarnaast was ik ca. 15 jaar KNVB-scheidsrechter. Zo’n 35 jaar geleden bestond ook enkele decennia de Voetbal-activiteiten-commissie Delft, in de volksmond VAK D. Dit was een overkoepelend orgaan van de jeugdcommissies van de 12 Delftse voetbalverenigingen. Zij organiseerden allerlei vereniging-overstijgende activiteiten, waaronder bijvoorbeeld het Marktvoetbaltoernooi voor basisscholen. Van VAK D was ik voorzitter. Sinds 11 jaar heb ik ook een ‘bijbaan’ bij de KNVB als procesbegeleider. Op aanvraag van een vereniging ondersteun/adviseer ik hen bij de uitwerking van een ‘eigen’ ontwikkelvraag. Bovenstaande competenties komen dan goed van pas.

Binnen de Sportraad hoop ik mij o.a. bezig te houden met de ‘verbinding’ tussen de georganiseerde sport en onderwijs. Ik denk dat beide elkaar in de toekomst meer en op een andere wijze ‘nodig hebben’. Ik eindig met een prikkelend statement: ‘Kan je in de Sportraad bij een gespreksonderwerp niet helder maken dat de speler/de vereniging er beter van wordt, stop dan met vergaderen!

Vriendelijke groet,
Peter L.A. Grootscholten

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.