Nieuw huldigingsbeleid ingevoerd

Delft – Tijdens de laatste Algemene ledenvergadering op 18 april 2016 is het nieuwe Huldigingsbeleid besproken en geaccordeerd. Na het accoord van de Algemene Ledenvergadering heeft ook het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Delft met het nieuwe Huldigingsbeleid ingestemd.

Dat betekent dat het nieuwe Huldigingsbeleid vanaf heden wordt ingevoerd. Het nieuwe Huldigingsbeleid vervangt het oude en is nu op deze website te lezen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.