Nieuwjaarsreceptie & Sportcafé bij DVC

Delft – In aanwezigheid van in een kleine 50 belangstellenden uit de Delftse sportwereld vond op dinsdagavond 6 januari jl. in de kantine van DVC de Nieuwjaarsreceptie van de Sportraad plaats. Tegelijkertijd was er de rechtstreekse uitzending van het maandelijkse Sportcafé op Stadsradio Delft.
Tijdens die twee uur durende radiouitzending werden door Anton Galjé en Cor Groenewegen diverse mensen geinterviewd. Zo gaf Hester Muntslag (SEH) een uiteenzetting over het JOGG project (Jongeren op Gezond Gewicht), vertelde Leen van den Hooff (voorzitter Excelsior) onder meer over het korfballen voor en door de allerjongste peuters en werd Frank Hopstaken (voorzitter Vitesse Delft) ondervraagd over het samenwerkingsproject van zijn club met het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Sportraad voorzitter Wicher Schreuders hield een nieuwjaarstoespraak rondom het getal 2015, dat volgens hem een uniek jaar voor Delft moet worden, want in dat jaartal zit zowel het Delftse nummer 015 als de 2 van de twee basiskenmerken van Delft: enerzijds het imponerende verleden van de historische stad, anderzijds de mogelijkheden voor vooruitgang en vernieuwing in Delft als kennisstad. In het jaar 2015 gaat na vele jaren van werkzaamheden allereerst de spoortunnel open en kan een begin worden gemaakt met de invulling van de spoorzone, het imponerende nieuwe Reinier de Graaf ziekenhuis brengt de twee huidige locaties samen, ten slotte wordt na zo vele jaren de A4 richting Schiedam/Vlaardingen open gesteld. Men kan discussiëren over het voortraject en de gemaakte kosten voor dergelijke projecten, maar dat is allemaal een gedane zaak en daarmee geschiedenis. En wij als sporters weten, dat een tegendoelpunt of een tegenvallend resultaat niet meer is terug te draaien, maar alleen vooruit kijken en proberen kansen aan te pakken, brengt je weer verder. Daarom lijkt het nu zinniger om te kijken naar de nieuwe mogelijkheden die door dergelijke projecten ontstaan.

Uiteraard zijn, helaas, de financiële consequenties van een en ander voor de burgers en ook voor de Delftse sporwereld. De gemeente heeft immers laten weten dat er ook in de sportsector aanvullend bezuinigd moet gaan worden. Daartoe wordt in de komende maanden, in samenspraak met de Sportraad, door de gemeente en een extern onderzoeksbureau een onderzoek ingesteld. Hierbij moet worden bedacht dat niet alleen de Gemeente Delft het financieel moeilijk heeft, maar ook de meeste Delftse sportclubs en ook haar individuele leden. Hogere lasten en hogere contributies zijn ongewenst, omdat dit de sportdeelname kan verlagen. Sport heeft een grote maatschappelijke relevantie in de hedendaagse samenleving, zo benadrukte de voorzitter, want sporten draagt bij aan de gezondheid, de opvoeding, het gedrag middels normen en waarden, alsmede de integratie met andere bevolkingsgroepen. Maar bovenal: sporten is nog leuk ook.

Het Bestuur van de Sportraad Delft zal ook in 2015 zijn best blijven doen om de Delftse sportclubs op deze en ook nog andere gebieden te ondersteunen en van dienst te zijn, maar het kan alleen in samenwerking met de clubs en haar vertegenwoordigers. Ten slotte wenste voorzitter Wicher Schreuders, mede namens zijn mede-bestuursleden, alle aanwezigen een heel goed, gelukkig, gezond en sportief 2015 toe.

Nadat een interview met de Sportraad-voorzitter de radiouitzending had afgesloten, bleven de aanwezigen nog geruime tijd napraten, met een hapje en een drankje, om met elkaar nog eens terug te blikken op 2014 en vooral vooruit te kijken naar 2015.

SD_NWJ_DSC6054  SD_NWJ_DSC6069 SD_NWJ_DSC6068SD_NWJ_DSC6072

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.