Nieuwsbrief JOGG • Oktober 2016

JOGG-Delft Nieuwsbrief Oktober 2016

‘Goed Bezig!’ Rode Dorp
Tijdens de nationale Burendag op zaterdag 24 september jl. hebben de buren in het Rode Dorp – vanuit buurtstichting Rode Feniks – in de Buitenhof groot uitgepakt met een prachtig buurtfeest. In de zonovergoten Wagenaarstraat was een gezellige rommelmarkt met de hele dag muziek en leuke kinderactiviteiten. JOGG-Delft was aanwezig met een kookworshop waarbij de verse en gezonde producten werden gesponsord door LIDL. Daarnaast was er een sprintwedstrijd voor kinderen om bewegen en gezonde voeding te promoten. Het startschot voor de sprintwedstrijd werd gegeven door Marja van Bijsterveld, waarna de kinderen door JOGG-Delft werden beloond met een bidon en een kraanwaterkrant van Evides met allerlei leuke en leerzame weetjes over (het drinken van) kraanwater. Bewegen, water drinken en groente eten is belangrijk voor ieders gezondheid: zowel om een gezonde leefstijl te hanteren én om zo op gezond gewicht te blijven! Want gezonde kinderen zijn gelukkige kinderen en gezond bezig zijn is voor alle kinderen vanzelfsprekend, lekker en leuk! Een gezonde leefstijl is een goede voorbereiding op je toekomst: ‘Goed Bezig!’ Rode Dorp! Een impressie van deze dag is te zien in dit filmpje.

Bijeenkomst Gezonde School
Op 27 september jl. organiseerde JOGG-Delft samen met partners in de kerngroep (Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, Sportraad Delft, GGD Haaglanden en de gemeente Delft) een bijeenkomst Gezonde School. Leerkrachten, buurtsportcoaches, jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werkers, jeugd- en jongerenwerkers, ondernemers en andere betrokkenen bij de school en schoolomgeving waren aanwezig. Doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van kennis en informatie over gezondheid op school en de directe schoolomgeving en op welke manier een ieder hier bijdrage aan kan leveren. Via een planmatige structurele en integrale manier van werken, volgens de Gezonde School-aanpak, is het kansrijk om jongeren op een gezond gewicht te krijgen en te houden vanuit thema’s als Voeding, Bewegen en Sport. Maar ook Welbevinden en Sociale Veiligheid zijn belangrijke thema’s in de basisvoorwaarden voor gezond gedrag. In de bijeenkomst werd uitgebreid stilgestaan bij de praktijk. De input van de deelnemers wordt meegenomen in de ondersteuning naar scholen en in samenwerking met andere partners om gezamenlijk gezond gedrag te stimuleren. Meer weten over de Gezonde School-aanpak? Kijk dan op de website ‘Gezonde School’ of stuur een e-mail naar: joline.vanlier@ggdhaaglanden.nl.

JOGG-Delft activiteiten
In augustus en september hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden in samenwerking met JOGG-Delft. Zo was JOGG-Delft aanwezig bij ‘Swim to Fight Cancer’, het Sport-It festival en de sportdag van de BuurtSportVereniging ‘Club Sport & Zo’ voor de kinderen van de Parkschool en de Horizon. Zo zijn heel veel kinderen in Delft weer ‘Goed Bezig!’ geweest.

Nieuwe Teamplayers JOGG-Delft 2016-2017
Sinds afgelopen september is weer een nieuwe groep Teamplayers voor JOGG-Delft gestart. Studenten van ROC Mondriaan, Halo en sportmanagement voeren een heel jaar lang opdrachten uit in het kader van het JOGG-Delft, zoals toernooien, evenementen en andere activiteiten voor de jeugd in de wijken van Delft. Ilse, Chesney, Joyce, Casper, Esther en Max staan dit jaar voor de uitdaging om onder begeleiding van Buurtsportcoach Sjors, twee keer per maand een kleinschalig evenement en twee grootschalige activiteiten in de wijken Voorhof en Buitenhof te organiseren. De activiteiten zijn gekoppeld aan JOGG-thema’s zoals Water Drinken, Gratis Bewegen en Groente Eten! Resultaat van alle JOGG activiteiten is dat meer kinderen, ouders, publieke en private partners bekend raken met de kernboodschap “Samen gaan voor een gezonde leefstijl en gezonde omgeving voor de Delftse jeugd ” van JOGG-Delft. Dinsdag 25 oktober a.s. zijn Joyce en Esther tussen 20.00-22.00 uur te horen bij een uitzending van het Sportcafé op Stadsradio Delft (106.3 FM en 92.9 MHz op de Delftse kabel). Succes!

TV Tanthof krijgt aanmoediging ‘Gezonde Sportkantine’
Sporten is leuk en gezond! Een lekker en gevarieerd gezond aanbod in de sportkantine hoort hierbij. Tennisvereniging Tanthof heeft daarom een Aanmoediging ‘Goed op weg naar een Gezonde Sportkantine’ ontvangen uit handen van Team:Fit adviseur Lex Dofferhoff. Tennisvereniging Tanthof biedt zoveel mogelijk gezonde producten aan voor jeugd in hun kantine. Er wordt gezorgd voor gratis fruit en gezonde voeding zoals tomaatjes en ontbijtkoek bij wedstrijden en dit wordt ‘grijpklaar’ gezet voor de tennisjeugd. Wilt u ook een gezonde sportkantine? Team:Fit, een initiatief van het JOGG, helpt u hierbij! U kunt contact opnemen met Lex Dofferhoff: Lex@gezondesportkantine.nl

JOGG-Delft Nieuws:
-Basisschool De Bron heeft het Vignet ‘Gezonde School’ behaald op het thema Bewegen en Sport. Gefeliciteerd! De uitreiking zal plaatsvinden tijdens de week van het Nationale Schoolontbijt door Wethouder de Prez. Ook een gezonde school worden? Stuur een mail naar: gezondeschool@ggdhaaglanden.nl

Op de JOGG-Delft agenda:
-NK Kegelen: 6 november 2016 is het Nationaal Kampioenschap Kegelen in Delft voor jeugd. Iedereen kan meedoen die jonger is dan 25 jaar, mits er vòòr 25 oktober 60 kwalificatieballen zijn gegooid! Trainingen zijn op vrijdagavond in de Gaech aan de Mozartlaan 424-426 te Delft. Aanmelden: nk_junioren@outlook.com. Kegelen is lekker bewegen en leuk voor de jeugd!

-Dag van de Mantelzorger: 10 november 2016. Alle mantelzorgers in Delft worden die dag door Delft voor Elkaar in het zonnetje gezet.

-Het Nationale Schoolontbijt (7-11 november) is al 13 jaar het grootste educatieve ontbijtevenement van Nederland. JOGG steunt het Nationaal Schoolontbijt middels een convenant met de missie om het ontbijtgedrag van basisscholieren te verbeteren. Deze missie sluit aan bij Gezonde School, waar Het Nationaal Schoolontbijt sinds vorig jaar ambassadeur van is. Integraal werken met verschillende partners zorgt zo voor structurele versterking op de aanpak van gezond gedrag van leerlingen.

-JOGG-Delft interactieve bijeenkomst voor Sportverenigingen in Delft tijdens de ALV van de Sportraad: 21 november 2016. Hoe kunnen sportverenigingen zich meer naar de voorkant bewegen? Een interactieve sessie om kinderen gemakkelijker te laten sporten bij een sportvereniging. Voor vragen over deze bijeenkomst: m.deters@sportiefbesteed.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.