Nuttige themabijeenkomst Onbeperkt Sporten

Delft – Op maandagavond 26 januari jl. vond in de accommodatie van Vitesse Delft een Themabijeenkomst plaats, die was georganiseerd door de Sectie Onbeperkt Sporten. Onder de circa 40 aanwezigen was ook onder meer wethouder Raimond de Prez (met onder meer sport en zorg in zijn portefeuille) en verder mensen met alllerlei verschillende achtergronden, vertegenwoordigers van diverse Delftse sportclubs, maar bijvoorbeeld ook van zorginstellingen en scholen.
Na een kort welkomstwoord door Sportraad-voorzitter Wicher Schreuders was het de beurt aan Ivy Kahlmann (Beweegcoach Delft) en Yolanda Heijdel (Sportambassadeur Delft) om een toelichting op het programma te geven. De groep werd vervolgens in twee deelgroepen gesplitst om actief aan een van de twee workshops deel te kunnen nemen, waarna na de pauze de groepen naar de andere workshop gingen. Hiermee konden alle aanwezigen beide workshops volgen.

De ene workshop werd verzorgd door Yvonne Huisman van het Sophia Revalidatiecentrum en ging over DCD, ofwel Development Coordination Disorder. Dat betekent dat de kinderen en ook ouderen die dit hebben ‘gewoon onhandig’ zijn, zich uitend in houterig bewegen en onhandigheid. Dat geeft ook onhandigheid bij het sporten, maar juist ook kinderen met deze aandoening willen er toch graag bij horen en ook zij willen sporten. Er werd vervolgens aandacht besteed aan de manier waarop sportclubs opvang aan kinderen met DCD kunnen bieden.

De andere workshop werd gegeven door deskundigen van GGZ Delfland, zijnde Louise van der Lans en Wieke Pasman. Hun presentatie ging over ander gedrag, onder meer vanwege ADHD en autisme. Er werd aandacht besteed aan de kenmerken van dergelijke varianten van ‘ander gedrag’, maar ook werd gewezen op de positieve punten in het gedrag van met name kinderen met ADHD en autisme. Ook in deze sessie werd aandacht besteed aan de manier waarop kaderleden bij de sportclubs met kinderen met dergelijk ander gedrag kunnen omgaan, juist ook door handvaten en structuur te bieden.

Na beide sessies, waarin alle aanwezigen geinteresseerd en actief participeerden, werd allereerst geconstateerd dat de tijd te kort was, maar dat men desondanks toch veel wijzer was geworden over de diverse behandelde zaken. Men bleef daarna nog enige tijd gezamenlijk in informele sfeer napraten, onderlinge contacten voor een mogelijke toekomstige samenwerking werden gelegd. Al met al een nuttige avond over een aantal interessante, maar moeilijke onderwerpen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.