Onvoldoende aanmeldingen voor Nationale Sportweek

Delft – Als bestuur van de Sportraad van Delft hebben wij n.a.v. van onze oproep van 4 juli jl. helaas moeten constateren dat er zich – binnen de gestelde termijn -onvoldoende sportverenigingen hebben aangemeld om gedurende de Nationale Sportweek (officieel van 9 t/m 17, door ons verlengd tot 22 september) sportactiviteiten te houden op hun eigen locatie. Tevens waren de aangeboden activiteiten bijna alle nog te weinig concreet, ook wat betreft doelgroep, dag en tijdstip.

Desalniettemin staat het de sportvereniging geheel vrij om gedurende de Nationale Sportweek kennismaking met sportactiviteiten op hun complex te organiseren. Echter, het bestuur van de Sportraad van Delft zal in dit stadium de PR en overige overkoepelende activiteiten niet kunnen bieden. Wel vragen wij u om uw eventuele concrete activiteiten in dit kader aan ons te melden.

Het bestuur van de Sportraad van Delft bedankt de betreffende clubs voor de genomen moeite om zich als aanbieder aan te melden. Hopelijk is de animo van de sportverenigingen om als aanbieder tijdens de Nationale Sportweek 2018 op te treden aanzienlijk beter. Wij komen daarvoor tijdig bij u terug.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.