Overzicht aan- en aftreeddata Bestuur en Kascommissie Sportraad van Delft

Het overzicht van aan- en aftreeddata van het Bestuur en de Kascommissie van de Sportraad van Delft:

Bestuur

Functie Naam Datum aantreden Datum herbenoeming Datum aftreden
Voorzitter Wicher Schreuders april 2014 juni 2017 april 2020
Secretaris/
Penningmeester
Guus Heemskerk april 2014 april 2018 april 2021
Lid Martin Bronmeijer april 2014 april 2018 april 2021
Lid Marina La Vos april 2014 juni 2017 april 2020
Lid Peter L.A. Grootscholten april 2018 april 2021 april 2021
Lid Dennis Geurts april 2019 april 2022 april 2022
Lid Cees van Velzen april 2019 april 2022 april 2022
  • Benoeming voor telkens drie jaar, Bestuurslid kan direct worden herbenoemd. Bestuurslid dat ontstane vacture invult, blijft tot tot de oorspronkelijke aftreeddatum.

Kascommissie

Functie Naam Datum aantreden Datum herbenoeming Datum aftreden
Lid Victor Brouwer juni 2017   april 2020
Lid Cathy Wolbers april 2018   april 2021
Lid Peter van Mulbregt april 2019   april 2022
  • Benoeming voor telkens drie jaar, leden zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar. Geen reservelid.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.