Portefeuille Secretaris (Guus Heemskerk)

Uitvoerend bestuurder: Guus Heemskerk

 1. Het bewaken van de Statuten/ Huishoudelijk Reglement/ procedures
 2. Algemene Ledenvergadering: datavoorstellen, opstellen concept-agenda
 3. Het bijhouden van de ledenadministratie, alsmede het adressenbestand (inclusief relaties), en emailadressen
 4. Het bijhouden van de bestaande dropbox
 5. Bestuursvergaderingen: datavoorstellen, opstellen concept-agenda
 6. Notuleren van bestuursvergaderingen (inclusief opstellen actie- en besluitenlijst)
 7. Notuleren van Algemene Ledenvergaderingen
 8. Het – naast de voorzitter – zijn van aanspreekpunt van de vereniging
 9. Het opstellen van het jaarverslag ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering.
 10. Het verzorgen en archiveren van de correspondentie van de vereniging
 11. Medeverantwoordelijk voor het opstellen van de visie en de formulering van de beleidsdoelen van de vereniging, het uitdragen van die visie en het realiseren van de beleidsdoelen
 12. Medeverantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren van de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de vereniging
 13. Het onderhouden van contacten met diverse lokale, regionale en landelijke sportorganisaties, zowel van overheden als niet-overheden
 14. Huldigingsbeleid
  a. Het voorbereiden van het uitreiken van de gemeentelijke sportspelden
  b. Verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar hebben van de diverse sportprijzen, oorkondes, sportspelden en bloemen
 15. Verantwoordelijk voor de website van de vereniging
 16. Mutaties inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 17. Het zorgdragen voor de opstelling en het bewaken van contracten en / of contacten met derden.

Overige portefeuilles

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.