Portefeuille Sport & Onderwijs

Uitvoerend bestuurder: Peter L.A. Grootscholten

De overheid verwacht steeds meer van sportverenigingen en onderwijs. Samengevat: De maatschappelijke opdracht. Raakvlakken zijn bijvoorbeeld: Gezond leven, voeding, dagbesteding, opvoeding en veel bewegen. Georganiseerde en ongeorganiseerde sport en onderwijs hebben elkaar nu en in de toekomst hard nodig, wellicht zelfs in een hechte vorm van samenwerking (win-win).  De wijk – waar sport en onderwijs samenkomen – speelt een hierbij een belangrijke rol.

Taken:
1. Het wederzijds informeren van georganiseerde sport en onderwijs over initiatieven
2. Het bijwonen van bijeenkomsten in deze
3. Het op de hoogte blijven van rijks- en gemeentelijke initiatieven
4. Het bevorderen van samenwerking tussen sport en onderwijs, daar waar gewenst en mogelijk
5. Korte lijnen met bijvoorbeeld de Delftse buurtsportcoördinatoren.

Overige portefeuilles

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.