Portefeuille voorzitter

Uitvoerend bestuurder: Wicher Schreuders

 1. Bewaken missie, visie en doelstelling
 2. Beheren en bewaken van de Statuten en het Huishoudelijke Reglement
 3. Belangenbehartiging leden, zijnde de Delftse sportverenigingen
 4. Ondersteunen van het MVV-gedachtengoed
 5. Aanspreekpunt zijn van de vereniging
 6. Aanstellen en voordracht benoeming Sportambassadeur
 7. Officiële woordvoerder van de Sportraad, tenzij gedelegeerd aan een ander bestuurslid
 8. Invulling bestuur
  a. Werven van potentiële bestuur kandidaten
  b. Contacten leggen met potentiële bestuur kandidaten
  c. Gesprekken voeren met potentiële bestuur kandidaten
  d. Selectie van potentiele bestuur kandidaten
 9. Huldigingsbeleid
  a. Het samen met de wethouder Sport uitreiken van de gemeentelijke sportspelden
 10. Externe beleidszaken
  a. Periodiek overleg met beleidsambtenaren sport van de gemeente Delft (samen met enkele medebestuursleden, afhankelijk van het onderwerp)
  b. Periodiek overleg met de wethouder Sport van de gemeente Delft (samen met enkele medebestuursleden, afhankelijk van het onderwerp)
 11. Interne beleidszaken
  a. Regelmatig evalueren of en in hoeverre de portefeuillehouders voldoen aan de in het beleidsplan genoemde doelstellingen
  b. Bewaken van de goede sfeer en samenwerking binnen het bestuur
  c. Het (doen) organiseren van nieuwe activiteiten als gevolg van gewijzigde maatschappelijke, gemeentelijke en/of politieke ontwikkelingen
 12. Representatie sportraad
  a. Het waar mogelijk acte de préséance geven diverse officiële bijeenkomsten, onder meer bij festiviteiten van leden (jubilea, opening nieuwbouw, etc.) en bij activiteiten van de gemeente Delft.
 13. Het regelmatig schrijven van artikelen in ‘Delft op Zondag’.

Overige portefeuilles

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.