Reminder: Uitnodiging Themabijeenkomst Uitvoeringsplan Sport

Delft – Aan de bestuurders van de Delftse sportverenigingen en verdere belangstellenden.

Goed nieuws: het Uitvoeringsplan Sport is in de maak. De gemeente Delft heeft Sandra Meeuwsen van Soulconsult bv (zie www.soulconsult.nl ) opdracht gegeven om dit plan komende zomer op te stellen, met inbreng van de Sportraad van Delft. Voor de actuele dataverzameling ten behoeve van het Uitvoeringsplan is Frans Rinsema aangehaakt.

Om de actuele wensen en knelpunten van alle Delftse sportverenigingen te inventariseren, voeren we als eerste een Verenigingsmonitor uit. In deze enquête wordt gevraagd naar de belangrijkste uitdagingen en behoeften van uw vereniging. 

Vervolgens nodigen we jullie graag uit voor een Themabijeenkomst Uitvoeringsplan Sport, na de zomer te houden op woensdagavond 19 september. De Themabijeenkomst vindt plaats in het Stadhuis. De avond wordt geopend door de nieuwe sportwethouder Karin Schrederhof. Start om 19:00 uur; einde uiterlijk 22:00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we concreet bepalen wat komende jaren de inzet wordt op de volgende drie thema’s:

  • Verenigingsondersteuning
  • Sportstimulering en sportinnovatie
  • Sport en sociaal domein

Bijgaand het programma voor deze avond. In drie rondes verzamelen we de ambities en behoeften van alle aanwezige verenigingen, aangevuld met de inbreng van mogelijke partners. De ambitie is toe te werken naar een eigen ‘Sportakkoord Delft’.  Het nieuwe kabinet presenteerde nog net voor de zomer het landelijke Sportakkoord, een extra financiële impuls om de organisatie en financiering van de sport toekomstbestendig te maken en de lokale verbreding van sport structureel te verankeren. Laten wij nu ook onze Delftse ambities formuleren!

Komt allen! Wel graag vooraf aanmelden bij Guus Heemskerk: aheemskerk@wish.nl

Namens het bestuur,

Wicher Schreuders, voorzitter

Guus Heemskerk, secretaris/penningmeester

Programma Themabijeenkomst Uitvoeringsplan Sport gemeente Delft

Datum : 19 september 2018

Tijd : van 19:00 u tot 22:00 u

Locatie : Stadhuis

19:00 Opening door wethouder Karin Schrederhof

19:10 – 19:30 Aftrap: ‘Sport tussen oud en nieuw’

Vanuit de resultaten van de Verenigingsmonitor Delft daagt Sandra Meeuwsen sportbestuurder Jeroen Weijermars (KNKV) en sportondernemer Martijn Berghman (More2Win) uit hun visie te geven op de kansen en uitdagingen voor de sport in Delft.

19:30 – 19:40 Instructie deelsessies 

De groep zal in drie deelgroepen verdeeld worden. In drie hoeken van de zaal staat een gespreksleider klaar om wensen
en behoeften te verzamelen over één van de volgende thema’s:

  • Verenigingsondersteuning
  • Sportstimulering en sportinnovatie
  • Sport en sociaal domein

De input komt terecht op posters aan de wand. Elke 30 min rouleren de groepen, zodat iedereen elke discussiehoek / thema kan aandoen. 

19:45 – 20:15 Eerste ronde deelsessies: wat gaat al goed op dit terrein?

20:15 – 20:30 PAUZE + Inspiratiemarkt
In de ruimte waar de deelnemers koffie / thee halen, presenteren diverse sportinitiatieven (verenigingen of anders georganiseerd) hun vernieuwende aanpak op het gebied van sport en bewegen in Delft.

20:30 – 21:00 Tweede ronde: wat moet beter en hoe gaan we dat aanpakken?

21:00 – 21:30 Derde ronde: wie zijn op dit terrein samen aan zet?

21:30 – 22:00 Afsluiting
De drie gespreksleiders lichten de opbrengst op ieders specifieke thema toe. We bepalen het vervolg en hoe e.e.a. kan landen in een later vast te stellen intentieverklaring: het ‘Sportakkoord Delft’. Hierin bekrachtigen alle betrokken partijen (verenigingen, gemeente, maatschappelijke partners en bedrijfsleven) de prestatieafspraken voor komende jaren, incl. beschikbare middelen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.