Special voor verenigingen: cursus ‘AVG-proof’

Delft – Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten/mogen bijhouden, welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. Vooral het doel ‘waarom u de informatie aan leden vraagt’,  moet helder zijn. Ook de verenigingen uit Delft moeten de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet.

De AVG heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens handhaaft de privacywet. Enerzijds voeren zij controles uit, anderzijds nemen zij ook maatregelen als er bijvoorbeeld een data-lek plaatsvond, terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures handelde. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

Het bestuur van de Sportraad van Delft vindt het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportverenigingen in goede handen zijn. Samen met Team Sportservice Zuid-Holland organiseert Sportraad van Delft daarom een cursus om de verenigingen ‘AVG-proof’ te maken. We maken daarbij gebruik van een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde online tool en laten u door een expert begeleiden.

De online tool

U kunt als sportvereniging op twee manieren toegang krijgen tot de online tool:

Optie 1: U kreeg van uw sportbond toegang of ontvangt middels een kleine bijdrage toegang tot de online tool!

Optie 2: Uw sportbond nam geen licentie af bij Stichting AVG Verenigingen. Om uw vereniging toch zo efficiënt en eenvoudig mogelijk AVG-bestendig te maken, krijgt u toegang tot de tool via Team Sportservice voor een eenmalig bedrag van € 25,00. Indien u hiervoor in aanmerking wenst te komen, geeft u dit bij de aanmelding aan. Deze kosten zijn voor rekening van de deelnemende sportvereniging. 

De Sportraad van Delft organiseert met Team Sportservice Zuid-Holland op donderdag 14 juni en 5 juli a.s. in de voormalige kantine van KFC ’71, Sportpark Tanthof Zuid, Henk van Riessenlaan 2, 2626 AB te Delft deze korte, praktische en resultaatgerichte cursus van twee avonden. De aanvang van beide avonden is om 20:00 uur en de cursus duurt tot 22:00 uur en staat o.l.v. Kees Zwemer. Tijdens de eerste avond wordt met name ingegaan op de noodzaak en theorie achter de wetgeving en op de tweede avond worden de puntjes op de ‘i’ gezet m.b.t. de uitvoering van de benodigde acties. Na de twee avonden zijn alle deelnemende verenigingen ‘AVG-proof’ en ontvangen zij, als zij hun huiswerk uitvoerden, een verklaring waarmee zij aangeven welke acties zij ondernamen om aan deze inspanningswet te voldoen.

Er is maximaal plaats voor 15 lid-verenigingen welke zich met twee personen kunnen inschrijven voor deze cursus. Wilt u met uw sportvereniging deelnemen? Geeft u zich dan op voor de cursus via het e-mailadres van de secretaris van de Sportraad van Delft:  onder vermelding van de sportvereniging, de beide namen van de deelnemende cursisten en al of niet aankoop van de online tool.

Schrijf nu snel voor 5 juni a.s. in want vol is vol !

Namens het bestuur van de Sportraad van Delft,

Wicher Schreuders (voorzitter) 

Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.