Sportambassadeur Delft

Yolanda Heijdel, sportambassadeur van Delft

Yolanda Heijdel, sportambassadeur van Delft

Vanaf 25 januari 2014 is Yolanda Heijdel Sportambassadeur van de gemeente Delft. Op die dag werd zij officieel geïnstalleerd door wethouder Raimond de Prez. Zij is benoemd vanwege haar visie op sport: Yolanda Heijdel vindt het ontzettend dat iederéén kan sporten, ongeacht achtergrond, financiële situatie of beperking. Dat is ook de reden dat zij deel uitmaakt van de sectie (On)beperkt Sporten van de Sportraad in Delft.

Rayo Sports
Yolanda Heijdel is niet voor niets benoemd als Sportambassadeur. Samen met haar partner Raymond Straetemans runt zij de sportschool Rayo Sports (www.rayosports.nl). Rayo is de Delftse sportschool voor ringsporten en zelfverdediging. In Yolanda’s eigen woorden: “Bij Rayo staan sportiviteit, maatschappelijke betrokkenheid, respect en diversiteit centraal. Sporten zie ik als middel om het leven leuker en gezonder te maken. Om zowel fysiek als mentaal beter in je vel te zitten maar ook om anderen te ontmoeten, een netwerk op te bouwen of te vergroten. Sporten geeft mensen ook plezier, het zorgt voor zingeving.”

Meedoen in de samenleving
Ook als Sportambassadeur legt zij een duidelijke link tussen sport en participatie: “Sport zie ik ook als middel om mee te kunnen doen in de samenleving. Of, zoals we in de huidige tijd zeggen, te participeren. Sporten zou wat mij betreft dan ook voor iedereen mogelijk moeten zijn.” Als Sportambassadeur wil ze juist daar een bijdrage aan leveren. Dat doet ze door slimme samenwerking tussen mensen, verenigingen en organisaties op te zetten, door fondsen te benutten, door een beroep te doen op het MVO-beleid van bedrijven, door hergebruik van kleding en andere sportbenodigdheden, door vrijwilligers in te zetten. Kortom, door creatief en innovatief te zijn.

Junior Sportambassadeurs
Eén van de eerste acties van Sportambassadeur Heijdel was het opzetten van een team van Junior Sportambassadeurs in november 2014. Juist omdat sporten zo leuk en gezond is, wil zij de jeugd in Delft betrekken bij het Ambassadeurschap. Een team van acht Junior Sportambassadeurs zet zich in om sporten in Delft onder de aandacht te brengen van andere jongeren. Daarbij is bijzondere aandacht voor jongeren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke beperking, psychische problemen of armoede in de thuissituatie. 

De Sportambassadeur en de Sportraad
De ideeën en activiteiten van Sportambassadeur Yolanda Heijdel passen uitstekend bij de doelen van  de Sportraad: ‘de bevordering en stimulering van de sportbeoefening, de recreatie en het bewegingsonderwijs, alsmede de instandhouding en verbetering van de mogelijkheden daartoe’.

De Sportraad is dan ook verheugd dat Yolanda Heijdel in 2014 en 2015 de belangrijke taak van Sportambassadeur mag vervullen.


NB. Op dit moment is er geen sportambassadeur. Yolande Heijdel heeft haar taak op 31 december 2015 beëindigd. Zie hier haar dankwoord.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.