Uitnodiging deelname aan cursus Bestuur en Management

Uitnodiging

Het bestuur van de Sportraad van Delft nodigt u van harte uit voor deelname aan de cursus Bestuur en Management.

Wat leer ik?
Het goed besturen van een vrijwilligersorganisatie vraagt veel van de bestuursleden. Eens in de zoveel tijd bij elkaar komen voor een vergadering is niet voldoende. Er worden eisen gesteld aan een bestuurder, er zijn taken en verantwoordelijkheden en de bestuursleden moeten de achterban betrokken houden. In deze cursus leren bestuurders hoe ze hun sportverenigingen goed kunnen besturen. Er wordt ingegaan op wet- en regelgeving, beleidsontwikkeling en het profiel van sportbestuurders.
• De eerste avond krijgt u de theoretische kennis en worden ervaringen met elkaar gedeeld.
• Tijdens de tweede bijeenkomst is er de mogelijkheid om vragen te stellen over het geleerde en dieper op bepaalde punten in te gaan.

De cursus wordt gehouden op woensdag 23 en 30 november a.s. en de duur van de cursus is 2 uur per avond. De cursus wordt verzorgd door Kees Zwemer van Sportservice Zuid-Holland en start om 19:30 uur. Aan de cursus kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden en de locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt.
U kunt zich uiterlijk voor 10 november a.s. aanmelden voor deze cursus door een mail te sturen naar Guus Heemskerk aheemskerk@wish.nl. Graag onder vermelding van uw naam, mobielnummer, naam van uw vereniging en functie binnen uw vereniging. Maximaal kunnen twee personen per vereniging zich aanmelden voor deze cursus.

Met vriendelijke sportgroet,
Namens het bestuur,

Wicher Schreuders, voorzitter
Guus Heemskerk, secretaris/penningmeester

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.