Uitnodiging themabijeenkomst “Sportpolitiek Forum”

 

Delft – Het bestuur van de Sportraad van Delft nodigt u van harte uit voor de bijwoning van de themabijeenkomst

“Sportpolitiek Forum”.

Op woensdag 21 maart a.s. zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Recent is de gemeentelijke Sportnota “Visie sport en bewegen 2017-2025” vastgesteld en de nieuwe Gemeenteraad /nieuwe College van B&W dient de bijbehorende investeringsnota te gaan vaststellen.

Op deze avond zal onder leiding van presentator Luuk Braun een debat zijn over een drietal stellingen over met sport gelieerde situaties in de gemeente Delft.

Het bestuur van de Sportraad van Delft hoopt u allen te kunnen verwelkomen met een kopje koffie of thee op maandag 5 maart a.s. bij dsv Full Speed.

Met vriendelijke sportgroet,
Namens het bestuur van de Sportraad van Delft,

Wicher Schreuders, voorzitter
Guus Heemskerk, secretaris/penningmeester

Themabijeenkomst “Sportpolitiek Forum”

maandag 5 maart a.s.
Aanvang 20:00 uur

dsv Full Speed,
Sportpark Kerkpolder, Kerkpolderweg 5, 2625 EB Delft.

   

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.