Uitnodiging voor deelname aan cursus op 4 en 11 april a.s.

Uitnodiging

Het bestuur van de Sportraad van Delft nodigt u van harte uit voor deelname aan de cursus financieel management voor een vrijwilligersorganisatie.

Wat kunt u verwachten ?

Binnen een vrijwilligersorganisatie gaat geld om, soms relatief veel geld. Dat dient steeds goed en efficiënt te worden beheerd.
Een belangrijke aspect is dat er sprake is van een vrijwilligersorganisatie, daar dient nadrukkelijk rekening mee te worden gehouden als er over het beheer van de financiën afspraken worden gemaakt.
Hoe en hoe vaak komt er informatie over de financiën aan de orde in de bestuursvergadering of in het managementoverleg? Begrijpt iedere medeverantwoordelijke deze informatie en worden de goede beslissingen genomen?
De deelnemers ontvangen een speciaal voor deze cursus ontwikkelde reader.

De cursus wordt gehouden op maandag 4 en 11 april a.s. en de duur van de cursus is 2 uur per avond. De cursus wordt verzorgd door Maurice Young van Sportservice Zuid-Holland en start om 20.00 uur. Aan de cursus kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden en de locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt.

U kunt zich uiterlijk voor 25 maart a.s. aanmelden voor deze cursus door een mail te sturen naar Guus Heemskerk. Graag onder vermelding van uw naam, mobielnummer, naam van uw vereniging en functie binnen uw vereniging. Maximaal kunnen twee personen per vereniging zich aanmelden voor deze cursus.

Met vriendelijke sportgroet,
Namens het bestuur,

Wicher Schreuders, voorzitter
Guus Heemskerk, secretaris/penningmeester

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.