Wijziging adres Secretariaat Sportraad van Delft

Delft – Met ingang van 1 mei 2015 is het adres van het Secretariaat van de Sportraad van Delft gewijzigd. Wij verzoeken u om post in het vervolg te zenden aan:

Bestuur Sportraad van Delft
Frank van Borselenstraat 15
2613 NJ Delft

of via het e-mailadres secretaris@sportraadvandelft.nl.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.